Depå
Depåområdet är en viktig del och inom STEC tänker vi alltid på miljön.Det betyder att alla team i depån använder miljömattor, saneringsmedel, brandsläckare, pallbockar och arbetar med ett korrekt säkerhetstänk.
Bra miljö behöver alla.

Bilen
Bilen skall  vara seriebyggd för gatbruk, 2 eller 4 sitsig bil försedd med burbåge, racingstol och dito bälte. Besiktigad med vagnsbok som STEC tekniker utfärdar inför säsongen*.  
*Enklare regler för klassen Light.

Föraren
Racing kräver säkerhetsutrustning och inom STEC värnar vi om allas säkerhet. Godkänd overall, underställ, skor, handskar, hjälm  
Livet är det viktigaste vi har.

VAGNBOK TILL TÄVLINGSBILAR 

klicka för att boka

Reglerna inom STEC är uppdelade i 3 olika klassningar.
Tanken är att man ska kunna klättra från en enklare tävlingsform till ett mera avancerat endurance tävlande. När man läser regelboken kan det kännas helt omöjligt att bygga en bil, men i själva verket är det inte så svårt som man kan tro.
Det mesta bygger på säkerhet, och STEC är skapat av förare för förare. 
Frågor, info@stec.se

STEC  GT Open  Samma tekniska regler som för  övriga klasser  men tävlingarna pågår i 60 – 240 minuters heat.
Perfekt för team på 1-2  förare 

STEC  LIGHT  INSTEGSRACING, fyra timmars lopp på mindre banor.   
Instegsklass, otrimmat, ej burkrav, tw180 däck max 205 bredd.  
Klicka för reglerna

 
 
Legends
5/8 skala på amerikanska -30 och -40 tals couper. 140 hk Yamaha 1200 med sekventiell växellåda. Svenska öppna Legends mästerskapen.
 
(Classic) MINI. Tre timmars race i samband med STEC sex timmars lopp
Std: BMC originalblock, 10″ alt 12″ fälg, odiffat
Std. Plus: fri motor drivlina max. 1300cc, 10 alt 12″ fälgdiameter, odiffat
*MINI Standard
*MINI Sport/Modified
Sport: BMC originalblock, max 13″ fälg,  fria däck, diff
Modified: fri motor drivlina max 1600cc, max 13″ fälgdiameter och 175/50-13 R-däck
Klicka för regler
 

Racing kräver säkerhetsutrustning och inom STEC värnar vi om allas säkerhet. Godkänd overall, underställ, skor, handskar, hjälm  
Livet är det viktigaste vi har.

STEC MÄSTERSKAPSKLASSER, sex timmars långlopp.  De är skrivna för att det ska kunna vara en bred klass med bilar  och det är egentligen bara däcken som sätter begränsningarna . Säkerheten skall inte tummas på och allt som står om detta är minimikrav. Man får gärna bygga på med mer rör osv i burarna. 

STEC Racing: 
Trimmat, full racingbur,  max 205 bredd eller klass 2 .  225 breda R däck.
Racingklass med enklare däckreglemente men även R däck 225 breda, fri motor och chassi.

Klicka för reglerna

STEC Standard:
Otrimmat, minst halvbur med sidoförstärkning enligt tekniska reglerna, tw180 däck max 205 bredd.
Enklare STEC-klass, motorrestriktion, tävlar tillsammans med övriga STEC-klasser.
7,5 kg/hkr enligt regbeviset lätt att följa lätt att kolla 

Klicka för reglerna ​​​​​​​

TÄVLINGSREGLER 2019

1 Arrangör:  STEC
Kontaktuppgifter till registreringsbesiktnings man finns på
www.stec.se

2 Tävlingens namn datum
STEC    Datum       Bana    
Nationell  Svenska Mästerskap . Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlings reglemente.

3. Tävlingsledning och domare/jury meddelas i PM

4 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter.

5 Tävlingsform
Endurance över företrädesvis 2 – 6 timmar. Syftet är att köra så många varv som möjligt, samt att köra fordonet i mål. Målflaggning sker efter att det ledande ekipaget (oavsett klass) fullföljt den stipulerade distansen i timmar (eller motsvarande vid annan tid/kilometer distans), samt passerat mållinjen. Om arrangör beslutar köra tävlingen över annat antal timmar än vad som angivits i inbjudan skall detta anges i PM till aktuell tävling eller vid sent beslut meddelas på förarmöte. Efter målgång skall varvet full följas.

6.Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Men att strävan är att genomföra anmälan och besiktning kväll dag före tävlingsdag. Bes oxå på morgonen tävlingsdag. Besiktning stänger alltid när förarmöte startar.

7 Startuppställning:
Generellt:
Startuppställningen sker efter totalt antal poäng i serien samlade i sin klass.  2 led  rullande start med flagga   Minst poäng längst fram sk omvänd startordning.

Efter Paus  uppställning efter position i tävlingen oavsett klass 
 
Racing klass 2, 1, Standard
Team som inte har poäng i serien  föregående säsong lottas in längst bak i startfältet.

8. Däck 
Standard klass  max 205 breda minimum 180 TW godkända gatdäck 
Racing klass 1  Max 205 breda däck  ej Slicks 
Racing klass 2  Max 225 breda Däck ej Slicks 

STEC säljer Yokohama till bra pris till teamen beställs på stec@stec.se 
´´

9. Parc Ferme   1,2,3  i varje klass direkt efter målgång till utsedd Parc Ferme plats. 

10. säkerhet
All meck i föraroverall förbjudet. I Maskindepå råder 10 km/h överallt

11. Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med STEC licens i racing.

12. Körtid
Alla klasser: En förare får max köra 80 minuter. Efter totalt körda 80 min skall föraren vila i minst 60 minuter innan nytt körpass får påbörjas.Förare måste köra minst ett varv runt banan (ur depån, runt banan och in i depån) för att få räkna detta som körpass.
Om förare kör längre tid än totalt 80 min straffas teamet med 2 varvs avdrag.
Gäller ej inom Light.

13. Poängberäkning
25-1  flest poäng vinner   säsongen ör Svensk mästare 
i Svensk långlopp Racing det kallar vi fair racing. 
Varje klass poängbedöms separat och resultatlistor upprättas klassvis. Poäng utdelas per klass.  Dubbla poäng på premiären och finalen 

25 poäng ner till fallande skala til 1 poäng som minst 
25,23,21,19,17,15  osv   Man behöver ej ta målflagga för att få poäng utan kommer man exempelvis 9 i sin klass erhåller man då  9 fina poäng till den totala resultatet .    och har 2 team samma poäng räknas bästa  placeringarna mellan de 2 teamen   flest segrar eller flest sislverplatser om segrarna är lika många 

14. Virtuell Safety Car
VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h. Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå. Skylt SC ska visas på samtliga posteringar samtidigt efter order från tävlingsledning.
Skylten ska övergå till grön signal på samtliga posteringar samtidigt när tävlingsledning beslutat att
VSC ska avslutas.

15. Depåtystnad
Depåtystnad enligt lokala lagar och föreskrifter 22.00 –07.00.
Det är inte tillåtet att under denna tid starta och köra tävlingsbilar om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda. Utanför träning och tävling är det inte tillåtet att köra på banan (även med privatbil), om inte tävlingsledningengodkänner detta. Det är inte heller tillåtet att med privatbil köra ovarsamt på eller i närhet av området. Brott mot dessa regler kommeratt bestraffas i form av ex böter/och eller uteslutning.
För att förtydliga ordet depåtystnad gäller alltså att det är tyst!

16. Arrangörsreklam, Startnummer,  Rookie förare
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen
Startnummer:
Arrangören tillhandahåller startnummertavlor. Samtliga bilar skall ha ett mycket tydligt startnummer på var sida av bilen på främre
dörrarna. Storleken på siffrorna skall vara minst 220 mm höga och minst 120 mm breda. Stapelbredden skall vara minst 40 mm.

17. Protesttid:
Är senast 15  minuter från målflaggning alternativt efter brytande av race
vinnarna i varje klass .kör direkt efter målgång till  parc ferme för teknisk besiktning av tävlingsledare. 
Protestavgift på 500 betalas kontant och återfås ej oavsett resultat av protest. 
Videodokumentation är tillåtet och önskvärt. 

18. Startmetod
rullande start med ljus/Flagga, om inte annat meddelas i PM eller på förarmöte.

19. Bandepå
a) Hastighet i fastlane i bandepån är maximalt 30Km/h och mäts med radar eller annan metod. I övrigt i bandepån gåfart.
b)Det är i bandepå helt förbjudet att ha husdjur, privata bilar, depåmopeder, depåfordon, cyklar skateboard, inlines osv.
c) All form av öppen eld, rökning, heta arbeten, svetsning och liknande är förbjudet att använda i bandepå.
d) Fri utfart till banan gäller generellt om ej funktionär påkallar annat.
e) Tävlingsbil får ej lämna banområdet (bandepå, tävlingsbana) under tävling utan särskilt tillstånd från tävlingsledningen.
f) Varje team ansvarar för sin depåplats och skall lämna densamma städad.
g) Det är helt förbjudet att göra åverkan på asfalten i bandepå (och övriga områden). Om domkraft används skall skyddande plattor läggas under.
h) Spill av miljöfarliga vätskor skall omgående saneras.Större spill skall omedelbart meddelas till tävlingsledaren.
i) Varje team skall utmärka sin bandepåplats med sitt eget teamnummer väl synligt
j) Bälte: När förare kommer in för tankning/depåstopp är det förbjudet att släppa på bältet innan bilen står stilla.
Förare som kör bilen mellan tankrutan och sin depåplats behöver inte ha bälte på sig.
När förare lämnar tankplats eller sin depåruta för att köra ut ur bandepån skall han ha bältet knäppt, men det är tillåtet att sträcka och justera detsamma i bandepån.

20. Tankning, bensin, bensin straff

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING

Racing  1+2   Tanktid minimum 3 minuter klocka finns men är teamets skyldighet att tiden inte underskrids. 
Tank volym under 66 liter = minst 1 tankstop  
Tankvolym 66-130 Liter =minst  2 tankstopp  
under varje 3 timmars  stint   
förarbyte i samband med tankning är godkänt. 
standard klassen behöver inte tanka om de har standardtank på max 66 liter.  Light behöver ej tankning regler men tankas det skall det göras på sin miljömatta. 

Generellt:

Tankning skall ske av person stående på marken iklädd heltäckande klädsel.
En miljömatta skall läggas på marken (där spill kan uppstå) som skydd under när team tankar.
Tankning får endast ske på anvisad plats. . All form av skruvning/justering/ändring skall ske vid teamets depåplats. dock får däcktryck kollas. 
Bensinspill (även om det är väldigt lite) innebär att teamet inte får fortsätta köra förrän funktionär godkänt sanering av spillet. Vid större spill kan team diskvalificeras.
Vid tankning skall teamets brandsläckare finnas inom räckhåll.
Typ av bränsle:
Alla klasser:
Handelsbränsle.
Inga tillsatser till bränslet är tillåtna
Tankning;
Generellt
Tankstopp är alltid oavsett tankningsmetod minst 3 minuter. Bilen ska stå helt stilla under denna tid.
Det åligger teamen att själv kolla sin tankningstid klocka finns uppsatt i tankdepån 
S.k. snabbtankningssystem är tillåten 

21. Transponder
Varje team skall ha en  AMB/MylapsTranX 260 tidtagningstransponder fast monterad på sitt tävlingsekipage enligt AMB/Mylaps monteringsanvisningar.
har man en egen så ansvarar teamet för att den fungerar.
Om teamet inte har egen transponder kan man hyra en sådan för 500 kr/race  bokas minst 2 veckor innan tävling 

22 Vägning
All form av vägning som framgår av reglementen sker med arrangörens våg. Denna anses alltid riktig och gällande.

23. Tjänstefordon
Framförs företrädesvis på banan utanför ”raceline”.

24. Priser
Prisutdelning sker snarast efter protest tidens utgång,
Vid alla tävlingar och för serien delas ut 3 st pokaler till de 3 första teamen i varje klass

25. Hemsida
Vidare information och resultat kan fås från arrangörens hemsida:
www.stec.se

Du som förare och teampersonal förväntas kunna reglerna, läs dom flera gånger oavsett klass.
Behöver du muntlig föredragning så kontakta tävlingsledningen innan start. 

Rött kort inom STEC

medveten påkörning av medtävlande

farlig , vårdlös  framfart i maskindepå området max 10 km/h

Ej hörsammat funktionär direktiv

Hot , våld , uppträtt berusat på banan eller sociala medier.

Medvetet fusk inom regelverket kan belönas med rött kort.

Kör efter grundregel 1
Vi är alla här för att kul det är grunden uppträd emot andra som du själv vill bli bemött och våga be om ursäkt det skapar respekt och inom STEC hjälper vi varann.

Känner man att man mår dåligt eller av olika skäl inte bör vara med så avstå det kommer fler racedagar.

Vi försöker ta hand om varann inom STEC och det finns nätverk och kontakter med läkare , psykolog , medmänniska för mår vi bra får vi alla en bra upplevelse både på och utanför banan.

En grundregel till är att beröm en förarinsats och vi garanterar en ny kompis.  Inom Bilsporten pratar vi oftast om bilens prestanda och kapacitet?  STEC pratar gärna om förarprestation och utveckling.  Ta gärna hjälp av våra förarutbildare och vi garanterar dig framsteg.

För regelfunderingar frågor tveka inte att skicka oss ett email.