REGLER STANDARD

Tekniskt reglemente STEC klass Standard 2017-2019. Svenska öppna endurance mästerskapen.
Detta tekniska reglemente bygger på STEC tekniska regler 

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige och tillverkade i minst 500 exemplar per år. Vikteffektförhållande ska vara lägst 7,5 kg/hkr beräknat på bilens tjänstevikt och effekt enligt registreringsbevis. Alternativt hämtas tjänstevikt och effektuppgifter från auto-data.net.
Bilar av typ minibussar, SUV är ej tillåtna.
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnbok  Registreringsbesiktning måste göras före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet.

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas.
Minst halvbur är obligatorisk kompletterad med två framåtriktade stöttor som ska vara infästande i huvudbågen och tröskellådan i anslutning till A stolpens infästning. 

Mer omfattande bur och förstärkningar är tillåtet.  Montering av 
Batteri ska vara säkert monterat för att undvika kortslutning och läckage. Pluspol ska alltid vara isolerad. Om batteri monteras i förarutrymme ska det monteras i  Batteribox ska vara avluftad och vara isolerad invändigt med icke ledande material.
Spolvätskebehållare rekommenderas vara säkert monterad utanför förarutrymmet. Om den monteras i förarutrymme ska den monteras i tätslutande låda dränerad nedåt under bilen, dock inte i närheten av heta detaljer.
Lufthål får tas upp i motorhuv om de täcks med finmaskigt nät.
Front och bakspoiler får monteras. Spoiler får ej sticka utanför karossens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak, vara tillverkade av lämpligt material samt ha en innerdiameter om minst 60mm.

4) Dörrar/inredning
Stol och 6-punkts-bälte ska vara STEC godkänt
Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får förekomma. Förardörr ska bibehållas i original utförande och material. Fönsterhiss och ev. ventilationskanaler får demonteras. Förardörrens originalklädsel rekommenderas behållas eller utbytas mot plan skiva.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5) Motorhuv och baklucka
Original huvlås ska demonteras och ersättas med minst två utifrån öppningsbara lås. Om original gångjärn demonteras ska fyra utifrån öppningsbara lås monteras. Huv och bagagelucka ska vara i original form och material men får lättas.

6) Instrumentbräda
a) Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
a) Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning ska vara original. Fjädrar och stötdämpare får bytas, dock får inte stötdämpare vara av typ med sidobehållare. Original infästningspunkter ska användas.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda enligt s.k. H-mönster. Antal växlar och stegning får inte förändras. Automatisk växellåda är tillåten.
Sekventiell eller s.k. selespeed växellåda är inte tillåten, såvida inte detta är originalutrustning på berörd tävlingsbil.
Drivning skall bibehållas original. Drivaxlar ska vara original avseende material och typ.

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara original till plats, form och material. Torpedvägg ska vara väl tätad mot brandgenomslag.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Tonad film s.k. solskyddsfilm får inte monteras annat än ca 15 cm i framrutans överkant. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara
monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem, ljudnivå
Grenrör ska vara original. Avgassystemet skall vara bakåtriktat eller åt sidan. Det skall sluta minst 20 cm bakom förar- eller passagerarsidans framdörrs bakkant (respektive sidas B-stolpe).
.
Ljudnivån får ej överstiga 95 dB 
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande) Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Blinkers bak om minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande). Väl synlig indikatorlampa skall finnas på instrumentpanelen.
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödlampa 55 W (eller motsvarande) All belysningsutrustning skall helt täckas med klar plasttejp eller finmaskigt nät.
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ’lights on’ visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg
Däck ska vara godkända för gatbruk (E-märkta). Lägsta tillåtna TW är 180. Max bredd 205 med fri profil.
Vid start skall det finnas ett mönsterdjup av minst 2 mm på 75 % av slitbanan.
Fälgar är fria men ska monteras med minst 4 skruvar/muttrar.
Däck och fälgar får ej gå utanför skärmkanterna i överkant 120 grader.

15) Motor
Motor ska vara original enligt bilens registreringshandling och får inte trimmas mekaniskt genom byte av komponenter med andra data än original eller borttagning/tillägg av material.
Utbytesmotor ska i alla avseenden vara likvärdig med aktuell bils orginalmotor eller motsvarande, effektavvikelse får inte överstiga 5 procent.  samt regel  7,5 kilo / hkr   enligt registeringshandlingar.
Luftfilter och luftkanaler före gasspjäll får modifieras eller utbytas mot eftermarknads detaljer.
Det åligger team att kunna visa att utbytesmotor överensstämmer med original för aktuell bil och årsmodell.
Kylare skall vara placerad på bilens originalplats. Kylarens typ och fabrikat är fritt.
Vi kommer ha test med Dyno maskin under året och då vill vi inte det skiljer mer än inom marginalen enligt orginalhandlingar.

16) Bromsar
Bromsar ska vara original till aktuell bil.
Bromsbelägg är fritt avseende material men form enligt original till bilmodellen

17) Bränsletank/system
Original bränsletank ska vara monterad på original plats. Säkerhetstank får användas, men då ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 66 liter inklusive påfyllningsrör. Det är teamets skyldighet att tillhandahålla dokument som styrker detta. Säkerhetstank ska monteras utanför förarutrymmet. En vätsketät brandvägg ska finnas mellan utrymme där säkerhetstank monteras och förarutrymme. Säkerhetstank ska monteras innanför deformationszon och får inte monteras närmre bakstam och karosserisidor än 20 cm.
Påfyllningsrör och avluftning får modifieras, dock får dessa inte placeras i ruta/rutor. Utformningen på påfyllningsrör och avluftning får inte göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att syftet är att skapa ett extra bränsleutrymme.
Catchtank/supporttank får monteras, såvida den är på maximalt 2 liter 
Om tanken rymmer maximalt 30 liter, får tank av egen konstruktion användas, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida. Tank av egen konstruktion ska vara av metall.
Bränslepumpstyp och fabrikat är fritt.
Snabbtankningsanläggning är i tillåtet.

18) Tävlingsvikt
Med tävlingsvikt avses bilens vikt när som helst under träning och tävling exklusive förare.
För beräkning av tävlingsvikt används ursprungsvikt som är aktuell bils tjänstevikt som fabriksny vilket framgår av registreringshandling. Om registreringshandling inte kan visas används ursprunglig vikt enligt Auto-data.net
Lättning av tävlingsbil får aldrig överstiga 25 % av ursprunglig tjänstevikt.
Minsta tillåtna tävlingsvikt är 800kg. Högsta tillåtna tävlingsvikt är 1500kg.

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara  STEC godkänd . Nackkrage är obligatoriskt, men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid besiktigas av teknisk personal innan träning och tävling. Karosser/motorer kan där osäkerhet om giltighet råder komma att fotograferas för att utredas till kommande tävlingar.

21) Övrigt
Detta tekniska reglemente ligger fast 2017-2019. Endast förändringar av säkerhetsmässig natur eller påbud i stec Tekniska regler kan förekomma. 

 ​​​​​​​
 
Bygg en racingbil för 25,000 kronor ??  Klicka här så hjälper vi er

Denna klass kör gatgodkända Däck.
Med bur.

STEC Godkänd bur för 2995 komplett beställes på
​​​​​​​stec@stec.se