REGLER LIGHT

Tävlingsanmälan gör du genom att klicka

Tävlingskalender 2019   1,2,4 Timmars tävling

30 Mars  Licens och test & Tune  Dag Sviestad   
6 April   Malmby Premiär
11 Maj   Björkvik Ring
1 Juni     Malmby   
13 Juli   Mittsverigebanan
1  September   Malmby  
12 Oktober   Malmby Finaler

Baninformation  klick nedan för adress osv  och välkommen till årets säsong

Malmby Fairground  
Björkvik ring
Mittsverigebanan

Vad kul att du söker på denna Light sida. 
STEC Light är det som kallas Sveriges enklaste Racingform  inom långlopp och sprint. 
Vi kör mellan 4-6 timmar långa tävlingar och sprinten är 15-30 minuter långa

Tanken med Light serien är att det skall vara enkelt att komma in i svensk bilsport och 
starta din bilsports karriär eller hobby satsning. 
Vi kör på både stora och små banor med asfalt som underlag. 

Bilarna är i princip ”vanliga bilar” som man kanske tar bort inredning och kör lite mer Racing look.
Hjälm, nackkrage och enkel overall detta bygger på low budget. 
Gärna dekaltrimma och ett ballt teamnamn. 

Ledstjärnan är enkelhet , körglädjen är hög. 

Regelverket under ser kanske mycket ut, men vi hjälper dig gärna och egentligen är 
det ganska enkelt när man väl kommit in i detta. 
Vid minsta fundering ring vår informationsbank på
070-798 23 78 för vi vill hjälpa in dig i bilsportens underbara värld. 

Tekniskt reglemente STEC Light.   
OBS Förtydligande  LIGHT BILAR MED BURAR ÄR VÄLKOMMEN ÄVEN I STEC STANDARD KLASSEN  PÅ DE STORA BANORNA   SOM MANTORP  14 APRIL   BILAR UTAN BUR ÄR DÄR INTE VÄLKOMMEN OBSERVERA DETTA. 

1.1 Ändamålet med denna tävlingsform av uthållighetstävling är att skapa möjligheter, öppna dörrarna för flera samt med enkla medel ge flera möjligheten att prova på organiserad bilsport.
1.2 Skapa teamkänsla och intresse för motorsporten, fungera som rekrytering till STEC Racing.
UTH 2 Bana.

2.3 Banan ska vara av sådan beskaffenhet (kurvor, underlag etc.) så hastigheten är moderat men körglädjen hög. 

2.4 Utfart från depå ska ha accelerationssträcka innan fordonet kommer ut på bana av den
typ som finns i normala trafiken för att undvika onödiga säkerhetsrisker.

UTH 3 Regler för fordon
3.1 Deltagande fordon
3.1.1 Deltagande bilar ska vara täckta, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande,
som är typbesiktade i Sverige. Minibussar, pickupbilar eller liknande är ej tillåtna. 
3.1.2 Deltagande bil ska besiktigas för att få vagnbok eller redan inneha vagnbok. Bilen behöver ej vara skattad, trafikförsäkrad eller godkänd av Svensk Bilprovning eller motsvarande instans.
3.1.3 Deltagande bil ska vara utrustad med väl fastsatt brandsläckare med släckvolym minst 2 kg.
3.1.4 Deltagande bil ska vara utrustad med säkerhetsbälten av minst original bälte trepunktstyp.
3.1.5 Stötfångare skall bibehållas i original utförande och eventuell dragkrok ska vara demonterad i
sin helhet.
3.1.6 Taklucka av glas eller plexiglas kan tillåtas om bilen är typgodkänd med denna (Tejpning krävs
med splitterfilm, silvertejp).
3.1.7
Orginal eller Två broms- och fast bakljus ska monteras invändigt i bakrutan så
nära bilens sidor som möjligt. Bromsljus ska ha en ljusstyrka motsvarande minst 21W glödlampa, bakljus ska ha en ljusstyrka minst motsvarande 12W glödlampa.
3.1.8 Vid tävling pågående vid skymning eller mörker ska strålkastare  som ska var monterad och funktionstestat på besiktning, belysningen ska minst motsvara vanligt halvljus.
3.1.9 All monterad belysning ska vara fungerande under hela tävlingen.
3.1.10 Bil ska vara utrustad med kraftiga bogseröglor fram och bak. Dessa ska tydligt
utmärkas.
3.1.11 Standard däck maximalt 205 mm breda ska användas (Ej tävlingsdäck) sommardäck skall användas.  inte däck med ett lägre TW(Treadwear) än 180.
3.1.12 Rutor ska vara av originaltyp, eller ersättas med genomsynliga
plastrutor med mist 3mm tjocklek. Tonade rutor eller s.k. solskyddsfilm får inte monteras på
främre sidorutor eller framruta.
3.1.13 Original låsning för huv och baklucka får demonteras, dessa ersättas med snabblåsning typ
stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida.
3.1.14 Bil ska vara fri från allvarliga rostangrepp enligt Svensk Bilprovnings eller motsvarande instans
normer, större skador får ej finnas på bil före start,
3.1.15 Bilen ska vara enhetligt lackerad, ett representativt utseende ska behållas på fordonet.
3.1.16 Bilen skall enbart köras på 95/98 bensin eller etanol/Diesel 
3.1.17 Bil som har etanol som huvudsakligt drivmedel ska märkas med en grön fylld cirkel med diameter 20cm på bakre
sidofönster.
3.1.18 Batteriet skall vara väl fastsatt.

3.2 Tillåtna modifieringar i kupé utrymme.
3.2.1 Inredning får demonteras.
3.2.2 Stolar och ratt får bytas.
3.2.3 Säkerhetsbälten får bytas mot godkänt bälte av minst fyrpunktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta
så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. 
3.2.4 Skyddsbur får monteras på ett säkert sätt för föraren.

3.3 Tillåtna modifieringar karosseri
3.3.1 Hasplåtar får monteras och skydd för nedsmutsning av kylare får monteras, dock får ej front
förstärkas.
3.3.2 Stötdämpare och fjäder fritt, infästningar får förstärkas.
3.3.3 Större behållare för spolarvätska får monteras, dock ej i kupéutrymmet utan tätslutande låda  Obs ej spolarvätska med etanol är tillåtet 

3.3.4 Original tank eller godkänd säkerhetstank ska användas, tankpåfyllning får flyttas. Om
säkerhetstank används ska bakre torpedvägg göras vätsketät med inte brännbart material. 

3.4 Tillåtna modifieringar motor och drivlina
3.4.1 Motor, växellåda och drivlina skall följa bilens ursprung eller likvärdigt.
3.4.2 Motor och växellåds infästningar får modifieras och förstärkas.
3.4.3 Avgassystem/fastsättning får modifieras och förstärkas, dock får ej ljud nivå överstiga
95db.
3.4.4 Bil med original monterad katalysator som standard ska bibehålla den eller ersättas med av
godkänd katalysator
3.4.5 Luftfilter fritt.
3.4.6 Differential får låsas.
3.4.7 Kylare får bytas.

Deltagare förare/passagerare.
4.1 För varje team ska teamchef utses som även ska vara kontaktman med tävlingsledningen och
ansvarig för teamet, teamchefen behöver inte ingå besättningen för fordonet.
4.2 Samtliga förare och co-pilot ska inneha giltig tävlingslicens   Kan tecknas på Motorstadion 
14 år får köra eller åka med i STEC Light ev kan förarprov begäras innan tävling. 

Deltagare/utrustning
5.1   STEC  godkänd föraroverall, hjälm, balaklava, nackkrage, skor och handskar.  Saknas utrustning 
så kan det beställas på info@stec.se

UTH 6 Miljö
6.1 Tät presenning, eller motsvarande skydd, ska alltid användas under tävlingsbil vid service eller
uppställning av bilen oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det skyddar även
vid större spill, alltså betydligt större än själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får
inte spolas av skyddet annat än på av arrangören anvisad plats.
6.2 Uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor. Den ska rymma minst 11⁄2 gång den
mängd vätskor (exkl. bränsle) som finns i tävlingsbilen, dock minst 10 liter.
6.3 Vid behov ska presenning finnas även under övriga fordon i depån.
6.4 Markskydd ska alltid finnas vid tankning av fordon, även när det sker vid sidan av den markskyddade serviceplatsen. Gäller även för av arrangören anordnad tankningsplats/tankzon.
Eventuellt spill ska alltid samlas upp.
6.5 Skulle förorening uppstå måste deltagare/team omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till
arrangören.

UTH 9 Säkerhet
9.1 Varje säkerhetspostering ska vara utrustad med brandsläckare. 9.2 Postering använder följande flagg eller ljussignaler.
Gul: Omkörning förbjuden tills hinder passerats, var beredd stanna. 
Grön: Banan klar.
9.3 Signaler – bestraffningar från huvudposteringen.
Röd flagg/ljussignal: Heatet avbrutet, åk långsamt till depån (kan även visas på postering). Svart/Vit: Varning för ojust körning.
Svart: Bestraffning – kör omedelbart till bandepå.
Svart/orange runt fält: Teknisk flagg – kör omedelbart till parkeringsdepån för åtgärd.
Blå: Omkörning kan komma att ske – håll ditt spår – lämna plats för omkörning.
Svart/vit rutig: Loppet slut.
9.4 All form av plåtkontakt ska i yttersta mån undvikas då detta är en ekonomisport.

UTH 11 Besiktning
11.1 Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktas före start. Om ny
vagnbok skall
utfärdas för fordon skall detta anmälas till arrangör i god tid före tävlingsdagen för att säkerhetsställa tillgång på vagnböcker, ingen extra avgift tas ut annat än vagnbokskostnad. 11.2 Bil förare/passagerare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen
förrän bristerna åtgärdats.
11.3 Bil som ådrar sig allvarligare skada under tävlingen som är av vikt för nästa besiktning
ska ges
notering om skadan i vagnbok.

UTH 12 Förarsammanträde
12.1 Före start ska förarsammanträde genomföras med deltagarupprop, varvid speciellt
regler för
genomförande av uthållighetstävling och säkerhet påpekas.
12.2 Ge tydliga instruktioner för tävlingens genomförande och eventuella lokala föreskrifter för
tävlingen, miljöinstruktioner skall alltid gås igenom på förarsammanträden.

UTH 13 Depå
13.1 Det ska tydligt framgå i inbjudan, startbekräftelse eller PM vart man tillåts tanka och vart/vilka
reparationer ska utföras.
13.2 Högsta tillåtna hastighet i depåområdet ”gångfart”.

UTH 14 Start
14.1 Start kan ske med stillastående eller rullande efter safteycar

UTH 16 Bestraffningar
16.1 Bestraffningar utdelas av racecontroller eller tävlingsledningen.
16.2 Straffållor ska finnas i anslutning till banans utfart
16.3 Bestraffning kan bestå av, ”Stop and Go”, – varv eller tidsbestraffning, beroende på förseelsens
art. Detta skall förtydligas på förarmötet, vad som ger vilken påföljd.
16.4 Miljö förseelser skall alltid bestraffas (även spill vid vätskepåfyllning), bestraffning kan även
medföra uteslutning ur tävlingen.

UTH 17 Slutresultat
17.1 Segrare i tävlingen blir det team som presterat bäst inom ramen för dessa regler.
UTH 18 Priser
18.1 Enligt arrangörens inbjudan.

 

Att syssla med Bilsport kräver också bra 
utrustning. Klass Light är en instegsklass
men säkerheten skall inte tummas på.

Minimum är overall, handskar, hjälm balaklava, nackkrage och lämpliga skor.
STEC säljer allt till bra priser, beställ innan tävlingen börjar så kan vi även ta med och leverera på plats. 
stec@stec.se

STEC godkänd helbur för 2995  bland annat infö kommande säsong.