TEKNISKT REGLEMENTE för STEC bantävling med Classic Mini.  Svenskt öppen mästerskapsklass.
Detta Tekniska Reglemente gäller för STEC bantävling med BMC ”classic” Mini.
Reglementet gäller från och med 2017-01-01 och tillsvidare. Denna utgåva ersätter tidigare versioner.

Reglementets intention är att erbjuda möjlighet till banracing med ett attraktivt kostnadsläge.
På grund av att kostnaderna för att hålla igång en BMC Mini A-motor,  numera är höga i jämförelse med prestanda, vill vi erbjuda en möjlighet att behålla Standard-klassen intakt utseendemässigt till det yttre, dock med möjlighet att köra med alternativ drivlina.
Tanken är inte att det ska gå fortare än med trimmad A-motor, utan att man ska kunna tävla med en  ”Standard Mini” till rimliga kostnader. De som villl köra med A-motor ska kunna göra det och de som vill köra med annan drivkälla ska kunna göra det i ”Standard Plus”. Helt enkelt: Har man en Mini och vill tävla med den, ska man kunna göra det här, utan för många restriktioner. Vi ska ha kul och trevligt på banan.
 
Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår något annat. Modifieringar ej angivna i detta reglemente är i princip förbjudna. Dock får skruvar, muttrar, rör, slangar, bussningar, wirar, etc fritt monteras eller bytas ut om inte annat anges. Oanvända fästen får demonteras och nya fästen får monteras.
Lösningar som bedöms som farliga eller strider mot grundprinciperna i detta reglemente kan förbjudas av besiktningschef eller tävlingsledare. Bil som byggts enligt tidigare reglemente kan ges dispens såvida avvikelsen inte påverkar säkerheten.  

INNEHÅLL
0 DEFINITIONER
– 0.1 Tillåtna bilar                                      
– 0.2 Klasser                                               
 
1 DRIVSYSTEM                                       
– 1.1 Motor                                                
– 1.2 Kraftöverföring                                 
– 1.3 Bränslesystem                                    
– 1.4Tändsystem                                        
– 1.5 Kylsystem                                        
– 1.6 Avgassystem                                      
– 1.7 El-system                                          
– 1.8 Huvudströmbrytare                            
                                                                 
2 HJULSYSTEM                                      
– 2.1 Hjul och däck                                     
– 2.2 Hjulupphängning/fjädring                   
 
3 BROMSSYSTEM                                          
 
4 STYRNINGSSYSTEM                                   
 
5 KAROSSERI OCH CHASSI                          
– 5.1 Självbärande kaross                            
– 5.2 Karosseri, skärmar, luckor utvändig  
– 5.3 Dörrar                                               
– 5.4 Rutor                                                 
– 5.5 Aerodynamiska anordningar         
– 5.6 Kupé                                                  
– 5.7 Förarstol                                            
– 5.8 Skyddsbur                                          
– 5.9 Bilbälte                                              
 
6 KOMMUNIKATION        
                           
– 6.1 Vindrutetorkare                                 
– 6.2 Backspeglar                                       
– 6.3 Stoppljus                                            
– 6.4 Belysning                                           
 
7 INSTRUMENTERING                               
– 7.1 Reglage och instrument                  
 
8 ÖVRIGA ANORDNINGAR                          
– 8.1 Bogserögla                                         
– 8.2 Brandsläckare                                    
 
0 DEFINITIONER

0.1 Tillåtna bilar
Alla bilar med kaross från BMC ”classic” Mini som uppfyller kraven i detta reglemente är tillåtna..
Även Kit-cars med motorn placerad framför föraren baserade på BMC ”classic” Mini är tillåtna. Kit cars skall behålla den ursprungliga byggsatsens kaross.
 
0.2 Klasser
Bilarna indelas i två huvudklasser Standard och Sport
 
0.2.1 Klass STANDARD

0.2.1.1 Standard(classic Mini):
Motorer som är baserade på BMC  850,  1000 eller 1275 motorblock(fri trimning).
 
0.2.1.2 Standard Plus
Fri drivlina med maximal slagvolym 1300 cc utan överladdning.
Gatdäck max 10” fälgdiameter. Diffbroms EJ tillåten
 
0.2.2 Klass SPORT
0.2.2.1 Sport(classic Mini):
– fri motor av BMC A eller A+
– fri trimning
– Kit cars och bilar med överladdad Small Bore motor
– Fälgdiameter max 13”, fri bredd
– Slicks är tillåtet
– Diffbroms tillåten
 
0.2.2.2 Sport Modified:
– motor och drivlina av valfritt fabrikat på maximalt 1600 cc(1,6 liter slagvolym)
– R-däck som är gatgodkända. Max dimension 175/50-13
– Övrigt enligt reglemente för Sport-klassen
 
1 DRIVSYSTEM

1.1 Motor
Motorns placering ska vara på originalplats i alla klasser. Motorfästen är fria till typ och antal.
Oljeuppsamlare från vevhusventilationen, av sluten modell med avluftning,  är obligatorisk.
Överladdning med turbo eller kompressor är inte tillåtet.
 
1.1.1 Klass STANDARD
1.1.1.1 Standard
Bränsle/luft matning ska ske med förgasare alternativt original insprutningssystem.
BMC A eller A+ motorer är tillåtna. Överdimensioner och trimning är fritt.
 
1.1.1.2 Standard Plus
Fri motor, med maximal slagvolym på 1300cc och fritt insug är tillåtet.
 
1.1.2 Klass SPORT
1.1.2.1 Sport
BMC A eller A+ motorer är tillåtna. Överdimensioner och trimning är fritt. Bränsle/luft matning är fritt.
Överladdning är endast tillåten på ”small-bore” motorer. I Kit cars är överladdning inte tillåten.
 
1.1.2.2 Sport Modified
Valfri motor av valfritt fabrikat på maximalt 1600cc utan överladdning är tillåtet. Övrig trimning är fri.
 
1.2 Kraftöverföring
Endast framhjulsdrift är tillåten. Sekventiell växellåda är ej tillåten. Växellänkage är fritt.
Växellåda ska vara av originaltyp avseende växlingsmönster och  antal växlar.
Rakskuren eller sk. ”dogbox” drevsats är tillåten. Slutväxel är fri
 
1.2.1 Klass ”Standard(Classic)” och ”Standard Plus
Differential  med spärrande eller bromsande verkan är EJ TILLÅTEN
 
1.2.2 Övriga Klasser
Differential Fritt
 
1.3 Bränslesystem
Bränsletank är fri men säkerhetstank rekommenderas. Vid användande av original bränsletank(ar) ska extra fastsättning som hindrar tanken/tankarna att glida ur infästningen finnas. Max total tankvolym är 50 liter.
Icke original tank ska monteras i bagageutrymmet med minst 10 cm fritt utrymme till bilens ytterväggar.
Bränslepåfyllningsrör och tankventilation
Bränslepåfyllningsrör och tanklock får inte skjuta ut utanför karossen. Locken måste vara utförda på ett sådant sätt att de tillgodoser en effektiv låsning som minskar riskerna för ett oavsiktligt öppnande vid en stöt eller ofullständig låsning efter tankning. Påfyllningsrören får inte placeras i närheten av punkter särskilt utsatta i samband med en kollision. Ventilationsöppningar måste placeras minst 25 cm bakom förarutrymme.(Eller på en hundkoja, så långt bort som möjligt.)
 
Montering av tanklock i ruta, eller inom original rutram är inte tillåten. Dispens kan ges för befintliga bilar med annan lösning som varit/är godkänd. Dock måste ovillkorligen alla tankanslutningar vara fästa i metall och inga påfyllnings-/avluftningsrör får gå på förarutrymmets sida av bakre brandvägg.  Om ledningar går i förarutrymmet måste ledningarna vara dubbelmantlade..
Tanklock ska vara tättslutande och tanken/tankarna ska ha avluftning, med backventil, som slutar utanför karossen. För skvalpskydd och brandsäkerhet rekommenderas att tankar, som inte är av säkerhetstyp, fylls med så kallat säkerhetsskum.
I bränslesystemet får inga komponenter av glas eller plast förekomma, om det i händelse av skada på dessa kan innebära läckage.
Bränslepumpen är fri men den ska stängas av automatiskt när motorn stannar. Justerbar bränsletrycksregulator får monteras.
Det är förbjudet att tillföra motorn något annat än luft och handelsbränsle. Det är tillåtet att tillsätta blyersättning i bränslet.
 
1.4 Tändsystem 
Fritt i samtliga klasser
 
1.5 Kylsystem

Fritt.
I klass Standard ska vattenkylaren vara placerad i motorutrymmet.
I klass Sport är placering fri innanför karossen, dock inte i kupéutrymmet.
Oljekylaren ska vara placerad i motorrummet och installationen ska uppfylla gängse normer för  racingbilar 
 
1.6 Avgassystem
Fritt men ska uppfylla krav vad gäller dB-tal, dvs max 95dBA. Röret ska mynna ut minst 20cm bakom dörrens bakre kant om det mynnar ut på sidan.
 
1.7 El-system.
Fritt. Batteriet ska vara säkerhetsmässigt korrekt monterat. . Batteri av gel-typ(som inte innehåller fri syra) är tillåtet att montera utan sluten låda och ventilation. Polerna måste dock vara väl isolerade.
 
1.8 Huvudströmbrytare
Bilens elsystem ska vara försett med två huvudbrytare som gör bilens elsystem strömlöst. Den ena huvudbrytaren ska sitta så att föraren med lätthet kan nå den under körning. Den andra brytare ska sitta framför vindrutan på förarsidan. All el inklusive strömmen från generatorn måste brytas av huvudbrytarna.

2 HJULSYSTEM
2.1 Hjul och däck
2.1.1 Klass STANDARD
2.1.1.1 Standard, Standard Plus och Kit cars
Maximal fälgbredd 6”. Max fälgdiameter 10”.  Valfria gatdäck däck  med godkänt mönsterdjup är tillåtna.
Så kallade R-däck är ej tillåtna i Standard-klassen.
 
2.1.1.2 Standard Ny
Valfria gatdäck med maximal dimension 195/50-15 och godkänt mönsterdjup vid start
 
2.1.2 Klass SPORT
2.1.2.1 Sport
Däck och fälgar är fria i max 13” diameter, med undantag av Sport Modified, se paragraf 2.1.2.2.
När en tävling klassas som ”wet race” får endast mönstrade däck med godkänt mönsterdjup användas.
 
2.1.2.2 Sport Modified
Fälgar är fria. Däck i max dimension 175/50-13.
Endast gatgodkända däck inkl. så kallade R-däck är tillåtet.
 
2.2 Hjulupphängning/fjädring
2.2.1 Klass Standard och Kit cars
– Främre och bakre subframe får förstärkas/modifieras.
– Det är tillåtet att justera fjädringens höjd både fram och bak. Så kallade Hi/Lo kit är tillåtna.
– Justerbara hjulvinklar är tillåtna.
– Stötdämpare är fria. Övre stötdämparfästen är fria.
– Krängningshämmare är tillåtna.
– Övre främre länkarm och bakre svängarmar ska vara av standardutförande. Fjädringselement är fria på originalplats. Främre nedre länkarm och momentstag/casterstag är fria i stål.
 
2.2.2 Klass ”Sport”
– Främre och bakre hjulupphängning inklusive fjädrar fritt
 
3 BROMSSYSTEM 
Bromsskivor/trummor, bromsok/hjulcylindrar, bromsbelägg och huvudcylinder är fria. Tryckreducerings-ventilen till bakbromsarna är fri. Bromsvåg är tillåten.
Bilen ska ha minst två av varandra oberoende bromssystem. Detta innebär att om bilen har enkretsbromsar ska handbromsen fungera. På bil med tvåkretsbromsar får handbromsen demonteras.
3.1 I klass Standard ska pedalstället vara hängande på originalplats.
3.2 I klass Sport är pedalställ fritt avseende typ och placering.
 
4 STYRNINGSSYSTEM
Ratten är fri. Styrinrättningsdetaljer får utbytas mot detaljer från annan bil eller andra för ändamålet avsedda detaljer. Rattaxelns vinkel får ändras.
 
5 KAROSSERI OCH CHASSI
5.1 Självbärande kaross
Det är inte tillåtet att lätta den självbärande delen av karossen. Förstärkning som följer originalets form är tillåten.
 
5.2 Karosseri, skärmar, luckor utvändigt
Karossen ska vara fri från rost och bibehålla original form, så när som på specificerade modifieringar.
Så kallad avsömning är tillåten.
Stötfångare och lister får bortmonteras. Kylargrill från någon BMC eller Mini-modell ska vara monterad. Material i motorhuv, flip front och bagagelucka är fritt i lämpligt material. Framskärmens inre del mot motorutrymmet får tas bort eller ersättas med annat material.
Hjulhusens öppningar får förstoras så att hjulen går fria från karossen. Hjulen ska dock täckas av karossen. För att uppnå full hjultäckning får skärmbreddare i valfritt material användas. Karossens breddning inklusive skärmbreddare får vara max 10 cm per sida.
Det är tillåtet att ta upp öppningar för luftintag/luftutsläpp under förutsättning att de följer karossens form.
Öppningar genom vilka rörliga delar(typ remskivor, drivremmar, kylfläkt etc.) är åtkomliga skall täckas med nät.Ventilationsscoop för kupéventilation får monteras i taket.
 
5.3 Dörrar
Förardörr ska vara i stålplåt. Undantaget är Kit-cars vars originaldörr är i plast.
Förardörr ska kläs på insidan med lämpligt material(typ kompositmaterial, stål- eller aluminiumplåt).
Förardörr får inte lättas förutom att fönsterhissen får demonteras.
Passagerardörr i plast är tillåtet.
 
5.4 Rutor
Det är tillåtet att byta ut glasrutor mot dito i lämpligt plastmaterial, utom vindrutan som ska vara av laminerat glas. Tonat fält i vindrutans ovankant är tillåtet, i övrigt är tonade rutor eller solfilm icke tillåtet. Rutorna ska vara väl genomsynliga.
 
5.5 Aerodynamiska anordningar
Kjolar och spoilers under hjulnavens centrum är tillåtna i alla klasser.
Vinge är tillåten i samtliga klasser, utom i klass Standard. Denna ska vara stadigt monterad på karossen. Vingen får inte sticka utanför karossens naturliga begränsningslinje bakåt och på sidorna.
 
5.6 Kupé
Torpedvägg mellan kupé och motorrum får modifieras för att ge plats för insug, insprutning och förgasare. Torped- och bagagerumsväggar ska vara brand- och vätsketäta.
Sidofickor samt plåtar till baksäte får bortmonteras. Original batterilåda får tas bort.
All klädsel och isolering som är brännbar ska vara borttagen. Originalutrustning som inte krävs av detta reglemente får demonteras. Inga vätskebehållare(för kylarvätska eller bränsle) får monteras i kupén med undantag av spolarvätska (vatten) och dryckesbehållare till förare.
Modifieringar och montering av extra detaljer i kupén ska göras på sådant sätt att vassa kanter eller på annat sätt farliga utföranden inte förekommer.
Golvet och tvärgående balk får modifieras för att ge plats för katalysator och/eller montering av förarstol.
 
5.6.1 Klass.Standard
Om säkerhetstank används får skiljevägg mellan kupé och bagageutrymme rätas upp till lodrät vinkel. Utbytta detaljer ska ersättas av stålplåt med samma materialtjocklek som originalplåten. Bagagerumsgolvet får modifieras för att möjliggöra montering av bränsletank, men inte sänkas mer än original.
 
5.6.2 Klass Sport
Om säkerhetstank används får skiljevägg mellan bagageutrymme och kupé samt bagagerumsgolv modifieras. Dock inte längre fram än till standard hälplåt i kupén och väggen får inte rätas upp mer än till lodrät vinkel. Utbytta detaljer får ersättas med valfritt,  icke brännbart,  material t.ex. plåt, aluminium m.m.
Plåt innanför karossens yttre begränsningslinje bakom bagagerumsvägg får modifieras eller tas bort.
Torpedvägg får modifieras för att ge plats för insprutningssystem, avgassystem, styrväxel, mm.
Torpedvägg får dock inte bytas mot annat material i sin helhet.
 
5.6.3 Klass Standard Ny & Sport Ny
Inga förändringar får göras i torpedvägg eller avdelning mot bagageutrymme. Saknas mellanvägg och bränsletank ligger i bagageutrymmet skall SBF’s regler för tankutrustning i kupé följas fullt ut.
 
5.7 Förarstol
Stolens hela bas måste vara placerad till höger eller vänster om centrum på kardantunneln.
 
5.8 Skyddsbur
Skyddsburen ska uppfylla kraven enligt SBF racing reglemente.
 
5.9 Bilbälte
Minimikrav är FIA godkänt 4-punktsbälte 
 
6 KOMMUNIKATION
6.1 Vindrutetorkare
Två fungerande vindrutetorkare ska finnas.
 
6.2 Backspeglar
Bilen ska vara utrustad med minst två yttre och en inre backspegel.
6.3 Stoppljus
Original bromsljus ska vara kompletterat med två högt placerade bromsljus.
 
6.4 Belysning
Original strålkastare ska finnas och minst halvljus ska fungera. Original bakljus och blinkers ska fungera. Blinkersglas i plast rekommenderas. Alla lyktglas ska vara tejpade eller skyddade med splitterfilm.
 
 
7 INSTRUMENTERING
7.1 Reglage och instrument
Original instrument får tas bort. Instrumentering utan vassa eller utskjutande detaljer får fritt monteras. Värmesystemet får tas bort eller flyttas.
 
8 ÖVRIGA ANORDNINGAR
8.1 Bogserögla
Bogserögla med minsta diameter 60 mm ska finnas både fram och bak och vara målade i en från bilen avvikande färg, antingen gul, röd eller orange.
8.2 Brandsläckare
Handsläckare får monteras, Är handsläckare monterad ska den vara fastsatt med dubbla stålband. Fast system är tillåtet och rekommenderas.