Bilbesiktning, vagnbok, varför? 

STEC arbetar mycket med säkerhet för förarnas skull.  Detta är bilsport med höga farter och det får inte hända några olyckor. Vi har också olika klasser för att det ska bli någorlunda jämna villkor i tävlandet.  
En vagnbok räcker 3 år framåt och är en säkerhetskontroll av bilen för att vi samtliga ska känna oss trygga som är på banområdet. 

Light besiktning gör vi på plats före tävling.