Regler och information

Klass 1 & 2

GT Tekniskt reglemente STEC klass Racing 2017-2019. Svenska öppna endurance mästerskapen.
Detta tekniska reglemente bygger på STEC  tekniska regler   vid osäkerhet kring reglerna ring 070-7982378

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige och tillverkade i serie om minst 500  exemplar per år. Bilar av typ minibussar, SUV  är inte tillåtna,
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnbok.
Registreringsbesiktning måste göras före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas. Tillåtna modifieringar beskrivs i punkterna 3-10 enligt nedan.
Skyddsbur  helbur STEC godkänd finns för 2995 kr   tumma inte på säkerheten
Batteri ska vara säkert monterat för att undvika kortslutning och läckage. Pluspol ska alltid vara isolerad. Om batteri monteras i förarutrymme ska det monteras i batteribox . Batteribox ska vara avluftad och  vara isolerad invändigt med icke ledande material.
Spolvätskebehållare rekommenderas vara säkert monterad utanför förarutrymmet.  Om den monteras i förarutrymme ska den monteras i tätslutande låda dränerad nedåt under bilen, dock inte i närheten av heta detaljer.
Huvudströmbrytare är obligatoriskt
Lufthål får tas upp i motorhuv om de täcks med finmaskigt nät. Hål för kylning av bromsar får tas upp. Skärmar får breddas, men bilens maximala bredd får inte överstiga 200cm. Skärmbreddare skall täcka hela hjulets bredd på minst en tredjedel av omkretsen, inga vassa skärmkanter får finnas. Det är tillåtet att byta ut framskärmarna mot likvärdiga i plast.
Modifiering av karossen för att göra tankning enklare och säkrare är tillåten.
Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför karossens yttermått. Frontspoiler måste monteras under hjulnavscentrum, men  inte förlänga karossen främre del mer än 20 cm, mätt från originalkarossens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak och  vara tillverkade av lämpligt material samt  ha en innerdiameter på minimum 60 mm.
I tävlingsbil inbyggda domkrafter får  användas

4) Dörrar/inredning
Stol och 6-punkts-bälte ska vara STEC godkänd och  väl monterat
Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får förekomma.
Förardörrens originalklädsel rekommenderas bibehållas men får utbytas mot plan skiva. Lättning är tillåten på dörrar utom förardörr. Fönsterhissar och ventilationskanaler mm får demonteras även på förardörr.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5) Motorhuv och baklucka
Original motorhuv och baklucka får ersättas av välliknande i annat material. Det är också fritt att lätta desamma. Original motorhuv- och baklucklås ska demonteras och ersättas med minst två utifrån öppningsbara lås. Om original gångjärn demonteras ska fyra utifrån öppningsbara lås monteras. Om motorhuv/baklucka i plastmaterial används ska låsanordningar förstärkas med en rund metallplatta med minst 60 mm radie eller rektangulär platta på minst 60 kvadratcentimeter.

6) Instrumentbräda
Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda enligt s.k. H-mönster. Antal växlar får inte förändras dock är stegning och typ av drev är fritt.
Automatisk växellåda är tillåten.
Sekventiell eller s.k. selespeed växellåda är tillåten,
Drivning skall bibehållas original. Drivaxlar ska vara original avseende material och typ.
Diffbroms/spärr är tillåten.

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara väl tätad mot genomslag av brand.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat, minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem/ljudnivå
Avgassystemet skall vara bakåtriktat eller åt sidan. Det skall sluta minst 20 cm bakom förar- eller passagerarsidans framdörrs bakkant (respektive sidas B-stolpe).

Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)
Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Blinkers bak om minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)  Väl synlig indikatorlampa skall finnas på instrumentpanelen.
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)
All belysning skall helt täckas med klar plasttejp eller finmaskigt nät.
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ”lights on” visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg

Standard   max 205 breda gatgodkända minimum 180 TW
Klass 1 max 205 breda. med fri profil och fri TW
klass 2  E märkta Max bredd 225 med fri profil och fri TW
Min 2 mm mönsterdjup på 75 % av slitbanan vid start.
EJ Slics
Däck och fälgar får ej gå utanför skärmkanterna i överkant 120 grader
Fälgar är fria men ska monteras med minst 4 skruvar/muttrar.

15) Motor
Motor och dess  placering i original motorrum är fri. Torpedvägg får modifieras lokalt för beredande av plats för annan motor än original med maximalt 10 cm i bilens längdriktning. På modifierad motor med cylindervolym upp till 2000cc skall, om vevhusventilation inte är sluten, en oljeuppsamlare med en volym av minst 2 liter vara monterad. Vid cylindervolym över 2000cc ska oljeuppsamlare om  minst 3 liter monteras. Behållaren ska vara av genomsynlig plast eller försedd med anordning för kontroll av oljenivå.
Kylaren skall vara placerad på bilens originalplats. Kylarens typ och fabrikat är fritt.

16) Bromsar
ABS bromsar är tillåtna. Trumbromsar får bytas mot skivbromsar. Bromsok och bromsskivor får bytas till andra med större friktionsyta. Bromsok ska vara tillverkade av järn eller aluminium. Bromsskivor/trummor ska vara tillverkade av järn, men kombination av järn/aluminium är tillåten. Bromsrör och ledningar

17) Bränsletank/system

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING
Tank volym under 66 liter = 1 tankstop
Tankvolym 66-130 Liter = 2 tankstopp
under varje 3 timmars  stint
förarbyte i samband med tankning är godkänt.
Tanktid minimum 3 minuter
Standard fri från tankning

Original bränsletank ska vara monterad på original plats. Om säkerhetstank används ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 130  liter.
Använder man tank större än 66 liter är det obligatorisk med minst 2 tankstop under varje 3 timmars heat. Detta för att det ska vara fair racing och tankanläggning får användas. Ett tankstop vara minst 3 minuter långt. Säkerhetstank ska monteras utanför förarutrymmet. En vätsketät brandvägg ska finnas mellan utrymme där säkerhetstank monteras och förarutrymme. Säkerhetstank ska monteras innanför deformationszon .  bestämmelser för säkerhetstankar. regleras undantag för långlopp. Påfyllningsrör och avluftning får modifieras, dock får dessa inte placeras i ruta/rutor. Utformningen på påfyllningsrör och avluftning får inte göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att syftet är att skapa ett extra bränsleutrymme. Catchtank/suporttank får monteras, såvida den är på maximalt 2 liter
Om tanken rymmer maximalt 30 liter, får tank av egen konstruktion användas, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida. Tank av egen konstruktion ska vara av metall.
Bränslepumpstyp och fabrikat är fritt.
Snabbtankningsanläggning är  tillåtet

18) Tävlingsvikt
Med tävlingsvikt avses bilens vikt när som helst under träning och tävling, exklusive förare.
För beräkning av tävlingsvikt används ursprungsvikt som är aktuell bils tjänstevikt som fabriksny, vilket framgår av registreringshandling. Om registreringshandling inte kan uppvisas används ursprunglig vikt enligt auto-data.net
Lättning av tävlingsbil får aldrig överstiga 40 % av ursprunglig tjänstevikt.
Minsta tillåtna tävlingsvikt är 800kg
Högsta tillåtna tävlingsvikt är 1500kg

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven
Nackkrage är obligatoriskt men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna,  alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid besiktas av tekniska personal innan träning och tävling.
Karosser/motorer kan, där osäkerhet om giltighet råder, komma att fotograferas för att utredas till kommande tävlingar.

21) Övrigt
Detta tekniska reglemente  ligger fast 2017-2019. Endast förändringar av säkerhetsmässig natur eller påbud i STEC Tekniska regler kan förekomma.

Standard

Tekniskt reglemente STEC klass Standard 2017-2019. Svenska öppna endurance mästerskapen.
Detta tekniska reglemente bygger på STEC tekniska regler 

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige och tillverkade i minst 500 exemplar per år. Vikteffektförhållande ska vara lägst 7,5 kg/hkr beräknat på bilens tjänstevikt och effekt enligt registreringsbevis. Alternativt hämtas tjänstevikt och effektuppgifter från auto-data.net.
Bilar av typ minibussar, SUV är ej tillåtna.
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnbok  Registreringsbesiktning måste göras före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet.

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas.
Minst halvbur är obligatorisk kompletterad med två framåtriktade stöttor som ska vara infästande i huvudbågen och tröskellådan i anslutning till A stolpens infästning.

Mer omfattande bur och förstärkningar är tillåtet.  Montering av
Batteri ska vara säkert monterat för att undvika kortslutning och läckage. Pluspol ska alltid vara isolerad. Om batteri monteras i förarutrymme ska det monteras i  Batteribox ska vara avluftad och vara isolerad invändigt med icke ledande material.
Spolvätskebehållare rekommenderas vara säkert monterad utanför förarutrymmet. Om den monteras i förarutrymme ska den monteras i tätslutande låda dränerad nedåt under bilen, dock inte i närheten av heta detaljer.
Lufthål får tas upp i motorhuv om de täcks med finmaskigt nät.
Front och bakspoiler får monteras. Spoiler får ej sticka utanför karossens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak, vara tillverkade av lämpligt material samt ha en innerdiameter om minst 60mm.

4) Dörrar/inredning
Stol och 6-punkts-bälte ska vara STEC godkänt
Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får förekomma. Förardörr ska bibehållas i original utförande och material. Fönsterhiss och ev. ventilationskanaler får demonteras. Förardörrens originalklädsel rekommenderas behållas eller utbytas mot plan skiva.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.

5) Motorhuv och baklucka
Original huvlås ska demonteras och ersättas med minst två utifrån öppningsbara lås. Om original gångjärn demonteras ska fyra utifrån öppningsbara lås monteras. Huv och bagagelucka ska vara i original form och material men får lättas.

6) Instrumentbräda
a) Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
a) Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning ska vara original. Fjädrar och stötdämpare får bytas, dock får inte stötdämpare vara av typ med sidobehållare. Original infästningspunkter ska användas.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda enligt s.k. H-mönster. Antal växlar och stegning får inte förändras. Automatisk växellåda är tillåten.
Sekventiell eller s.k. selespeed växellåda är inte tillåten, såvida inte detta är originalutrustning på berörd tävlingsbil.
Drivning skall bibehållas original. Drivaxlar ska vara original avseende material och typ.

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara original till plats, form och material. Torpedvägg ska vara väl tätad mot brandgenomslag.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Tonad film s.k. solskyddsfilm får inte monteras annat än ca 15 cm i framrutans överkant. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara
monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem, ljudnivå
Grenrör ska vara original. Avgassystemet skall vara bakåtriktat eller åt sidan. Det skall sluta minst 20 cm bakom förar- eller passagerarsidans framdörrs bakkant (respektive sidas B-stolpe).
.
Ljudnivån får ej överstiga 95 dB
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande) Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Blinkers bak om minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande). Väl synlig indikatorlampa skall finnas på instrumentpanelen.
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödlampa 55 W (eller motsvarande) All belysningsutrustning skall helt täckas med klar plasttejp eller finmaskigt nät.
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ’lights on’ visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg
Däck ska vara godkända för gatbruk (E-märkta). Lägsta tillåtna TW är 180. Max bredd 205 med fri profil.
Vid start skall det finnas ett mönsterdjup av minst 2 mm på 75 % av slitbanan.
Fälgar är fria men ska monteras med minst 4 skruvar/muttrar.
Däck och fälgar får ej gå utanför skärmkanterna i överkant 120 grader.

15) Motor
Motor ska vara original enligt bilens registreringshandling och får inte trimmas mekaniskt genom byte av komponenter med andra data än original eller borttagning/tillägg av material.
Utbytesmotor ska i alla avseenden vara likvärdig med aktuell bils orginalmotor eller motsvarande, effektavvikelse får inte överstiga 5 procent.  samt regel  7,5 kilo / hkr   enligt registeringshandlingar.
Luftfilter och luftkanaler före gasspjäll får modifieras eller utbytas mot eftermarknads detaljer.
Det åligger team att kunna visa att utbytesmotor överensstämmer med original för aktuell bil och årsmodell.
Kylare skall vara placerad på bilens originalplats. Kylarens typ och fabrikat är fritt.
Vi kommer ha test med Dyno maskin under året och då vill vi inte det skiljer mer än inom marginalen enligt orginalhandlingar.

16) Bromsar
Bromsar ska vara original till aktuell bil.
Bromsbelägg är fritt avseende material men form enligt original till bilmodellen

17) Bränsletank/system
Original bränsletank ska vara monterad på original plats. Säkerhetstank får användas, men då ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 66 liter inklusive påfyllningsrör. Det är teamets skyldighet att tillhandahålla dokument som styrker detta. Säkerhetstank ska monteras utanför förarutrymmet. En vätsketät brandvägg ska finnas mellan utrymme där säkerhetstank monteras och förarutrymme. Säkerhetstank ska monteras innanför deformationszon och får inte monteras närmre bakstam och karosserisidor än 20 cm.
Påfyllningsrör och avluftning får modifieras, dock får dessa inte placeras i ruta/rutor. Utformningen på påfyllningsrör och avluftning får inte göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att syftet är att skapa ett extra bränsleutrymme.
Catchtank/supporttank får monteras, såvida den är på maximalt 2 liter
Om tanken rymmer maximalt 30 liter, får tank av egen konstruktion användas, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida. Tank av egen konstruktion ska vara av metall.
Bränslepumpstyp och fabrikat är fritt.
Snabbtankningsanläggning är i tillåtet.

18) Tävlingsvikt
Med tävlingsvikt avses bilens vikt när som helst under träning och tävling exklusive förare.
För beräkning av tävlingsvikt används ursprungsvikt som är aktuell bils tjänstevikt som fabriksny vilket framgår av registreringshandling. Om registreringshandling inte kan visas används ursprunglig vikt enligt Auto-data.net
Lättning av tävlingsbil får aldrig överstiga 25 % av ursprunglig tjänstevikt.
Minsta tillåtna tävlingsvikt är 800kg. Högsta tillåtna tävlingsvikt är 1500kg.

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara  STEC godkänd . Nackkrage är obligatoriskt, men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid besiktigas av teknisk personal innan träning och tävling. Karosser/motorer kan där osäkerhet om giltighet råder komma att fotograferas för att utredas till kommande tävlingar.

21) Övrigt
Detta tekniska reglemente ligger fast 2017-2019. Endast förändringar av säkerhetsmässig natur eller påbud i stec Tekniska regler kan förekomma.

Light

Tekniskt reglemente STEC klass Racing 2017-2019. Svenska öppna endurance mästerskapen.
Detta tekniska reglemente bygger på STEC  tekniska regler   vid osäkerhet kring reglerna ring 070-7982378

1) Tillåtna bilar.
Täckta bilar som är eller har varit typbesiktigade i Sverige och tillverkade i serie om minst 500  exemplar per år. Bilar av typ minibussar, SUV  är inte tillåtna, 
Tävlingsbilar skall vara registreringsbesiktigade för STEC vagnbok. 
Registreringsbesiktning måste göras före första tävling.

2) Drivmedel
Tillåtna drivmedel är blyfri bensin 95/98 oktan, E85 samt diesel. Allt drivmedel ska vara handelsbränsle inhandlat på tankställe i Sverige. Metanol är inte tillåtet

3) Karosseri och chassi
Chassiets och karossens ursprungliga form och material skall bibehållas. Tillåtna modifieringar beskrivs i punkterna 3-10 enligt nedan.
Skyddsbur  helbur STEC godkänd finns för 2995 kr   tumma inte på säkerheten 
Batteri ska vara säkert monterat för att undvika kortslutning och läckage. Pluspol ska alltid vara isolerad. Om batteri monteras i förarutrymme ska det monteras i batteribox . Batteribox ska vara avluftad och  vara isolerad invändigt med icke ledande material.
Spolvätskebehållare rekommenderas vara säkert monterad utanför förarutrymmet.  Om den monteras i förarutrymme ska den monteras i tätslutande låda dränerad nedåt under bilen, dock inte i närheten av heta detaljer.
Huvudströmbrytare är obligatoriskt 
Lufthål får tas upp i motorhuv om de täcks med finmaskigt nät. Hål för kylning av bromsar får tas upp. Skärmar får breddas, men bilens maximala bredd får inte överstiga 200cm. Skärmbreddare skall täcka hela hjulets bredd på minst en tredjedel av omkretsen, inga vassa skärmkanter får finnas. Det är tillåtet att byta ut framskärmarna mot likvärdiga i plast.
Modifiering av karossen för att göra tankning enklare och säkrare är tillåten.
Front och bakspoiler får monteras. Bakspoiler får ej sticka utanför karossens yttermått. Frontspoiler måste monteras under hjulnavscentrum, men  inte förlänga karossen främre del mer än 20 cm, mätt från originalkarossens yttermått.
Bogseröglor skall finnas lättåtkomliga fram och bak och  vara tillverkade av lämpligt material samt  ha en innerdiameter på minimum 60 mm.
I tävlingsbil inbyggda domkrafter får  användas 

4) Dörrar/inredning
Stol och 6-punkts-bälte ska vara STEC godkänd och  väl monterat 
Klädsel och isolering får demonteras, inga vassa kanter får förekomma.
Förardörrens originalklädsel rekommenderas bibehållas men får utbytas mot plan skiva. Lättning är tillåten på dörrar utom förardörr. Fönsterhissar och ventilationskanaler mm får demonteras även på förardörr.
Invändig backspegel skall vara monterad och ge god sikt bakåt.  

5) Motorhuv och baklucka
Original motorhuv och baklucka får ersättas av välliknande i annat material. Det är också fritt att lätta desamma. Original motorhuv- och baklucklås ska demonteras och ersättas med minst två utifrån öppningsbara lås. Om original gångjärn demonteras ska fyra utifrån öppningsbara lås monteras. Om motorhuv/baklucka i plastmaterial används ska låsanordningar förstärkas med en rund metallplatta med minst 60 mm radie eller rektangulär platta på minst 60 kvadratcentimeter.

6) Instrumentbräda
Instrumentbrädan får tas bort. Utstickande hörn och kanter får dock ej förekomma.

7) Stötfångare
Stötfångare skall motsvara original till funktion men får modifieras för montering av spoiler, splitter eller motsvarande.

8) Hjulupphängning
Hjulupphängning och fjädring, typ och fabrikat får ändras fritt.

9) Koppling, växellåda och bakaxel
Manuell växellåda enligt s.k. H-mönster. Antal växlar får inte förändras dock är stegning och typ av drev är fritt.
Automatisk växellåda är tillåten.
Sekventiell eller s.k. selespeed växellåda är tillåten, 
Drivning skall bibehållas original. Drivaxlar ska vara original avseende material och typ.
Diffbroms/spärr är tillåten.

10) Brandvägg, torpedvägg
Torpedvägg skall vara väl tätad mot genomslag av brand.

11) Rutor
Vindruta skall vara original eller i polykarbonat, minimum 5mm tjock. Övriga rutor får bytas mot polykarbonat, minimum 3mm tjock. Alla rutor skall vara genomsynliga. Endast klar plastfilm får monteras på glasrutors insida. Taklucka av plåt skall svetsas igen. Utvändiga backspeglar skall vara monterade på bilens bägge sidor.

12) Avgassystem/ljudnivå
Avgassystemet skall vara bakåtriktat eller åt sidan. Det skall sluta minst 20 cm bakom förar- eller passagerarsidans framdörrs bakkant (respektive sidas B-stolpe). 

Ljudnivån får ej överstiga 95 dBA enligt STEC mätmetod .
OBS att banägaren kan sätta annan/lägre gräns för ljudnivå. Arrangörens/banägarens/banbolagets/myndighetens ljudmätare anses som riktig och gäller.

13) Belysning
Minst två bakåtriktade bromsljus på minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)
Minst två röda bakljus på minimum 5W glödlampa (eller motsvarande).
Blinkers bak om minimum 20 W glödlampa (eller motsvarande)  Väl synlig indikatorlampa skall finnas på instrumentpanelen.
Belysning fram av halv- eller dimljus typ med glödampa 55 W (eller motsvarande)
All belysning skall helt täckas med klar plasttejp eller finmaskigt nät.
Belysning skall kunna tändas på anmodan av tävlingsledningen. När skylt med ”lights on” visas skall både fram- och bakljus tändas. Detta tillämpas vid mörker och kan tillämpas vid regn (wet race).

14) Däck och fälg

Standard   max 205 breda gatgodkända minimum 180 TW 
Klass 1 max 205 breda. med fri profil och fri TW
klass 2  E märkta Max bredd 225 med fri profil och fri TW
Min 2 mm mönsterdjup på 75 % av slitbanan vid start.
EJ Slics 
Däck och fälgar får ej gå utanför skärmkanterna i överkant 120 grader
Fälgar är fria men ska monteras med minst 4 skruvar/muttrar.

15) Motor
Motor och dess  placering i original motorrum är fri. Torpedvägg får modifieras lokalt för beredande av plats för annan motor än original med maximalt 10 cm i bilens längdriktning. På modifierad motor med cylindervolym upp till 2000cc skall, om vevhusventilation inte är sluten, en oljeuppsamlare med en volym av minst 2 liter vara monterad. Vid cylindervolym över 2000cc ska oljeuppsamlare om  minst 3 liter monteras. Behållaren ska vara av genomsynlig plast eller försedd med anordning för kontroll av oljenivå.
Kylaren skall vara placerad på bilens originalplats. Kylarens typ och fabrikat är fritt.

16) Bromsar
ABS bromsar är tillåtna. Trumbromsar får bytas mot skivbromsar. Bromsok och bromsskivor får bytas till andra med större friktionsyta. Bromsok ska vara tillverkade av järn eller aluminium. Bromsskivor/trummor ska vara tillverkade av järn, men kombination av järn/aluminium är tillåten. Bromsrör och ledningar 

17) Bränsletank/system

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING
Tank volym under 66 liter = 1 tankstop 
Tankvolym 66-130 Liter = 2 tankstopp  
under varje 3 timmars  stint   
förarbyte i samband med tankning är godkänt. 
Tanktid minimum 3 minuter  
Standard fri från tankning 

Original bränsletank ska vara monterad på original plats. Om säkerhetstank används ska originaltank demonteras. Säkerhetstanken skall vara godkänd och får inte rymma mer bränsle än 130  liter.
Använder man tank större än 66 liter är det obligatorisk med minst 2 tankstop under varje 3 timmars heat. Detta för att det ska vara fair racing och tankanläggning får användas. Ett tankstop vara minst 3 minuter långt. Säkerhetstank ska monteras utanför förarutrymmet. En vätsketät brandvägg ska finnas mellan utrymme där säkerhetstank monteras och förarutrymme. Säkerhetstank ska monteras innanför deformationszon .  bestämmelser för säkerhetstankar. regleras undantag för långlopp. Påfyllningsrör och avluftning får modifieras, dock får dessa inte placeras i ruta/rutor. Utformningen på påfyllningsrör och avluftning får inte göras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att syftet är att skapa ett extra bränsleutrymme. Catchtank/suporttank får monteras, såvida den är på maximalt 2 liter 
Om tanken rymmer maximalt 30 liter, får tank av egen konstruktion användas, om det finns minst 40 cm mellan tanken och karosseriets yttersida. Tank av egen konstruktion ska vara av metall.
Bränslepumpstyp och fabrikat är fritt.
Snabbtankningsanläggning är  tillåtet 

18) Tävlingsvikt
Med tävlingsvikt avses bilens vikt när som helst under träning och tävling, exklusive förare.
För beräkning av tävlingsvikt används ursprungsvikt som är aktuell bils tjänstevikt som fabriksny, vilket framgår av registreringshandling. Om registreringshandling inte kan uppvisas används ursprunglig vikt enligt auto-data.net
Lättning av tävlingsbil får aldrig överstiga 40 % av ursprunglig tjänstevikt.
Minsta tillåtna tävlingsvikt är 800kg
Högsta tillåtna tävlingsvikt är 1500kg

19) Personlig utrustning och startnummer
Personlig utrustning (komplett) ska vara godkänd och uppfylla  STEC kraven
Nackkrage är obligatoriskt men HNRS/FHR-skydd rekommenderas starkt.
Tävlingsbil ska förses med startnummer som placeras på båda framdörrarna,  alternativt på bakre sidorutor. Arrangören tillhandahåller startnummer tavlor.   

20) Besiktning
Bilar och personlig utrustning skall alltid besiktas av tekniska personal innan träning och tävling.
Karosser/motorer kan, där osäkerhet om giltighet råder, komma att fotograferas för att utredas till kommande tävlingar.

21) Övrigt
Detta tekniska reglemente  ligger fast 2017-2019. Endast förändringar av säkerhetsmässig natur eller påbud i STEC Tekniska regler kan förekomma.

Classic Mini – Svenska mästerskapet

 

TEKNISKT REGLEMENTE för STEC bantävling med Classic Mini. Svenskt öppen mästerskapsklass.
Detta Tekniska Reglemente gäller för STEC bantävling med BMC ”classic” Mini.
Reglementet gäller från och med 2017-01-01 och tillsvidare. Denna utgåva ersätter tidigare versioner.

Reglementets intention är att erbjuda möjlighet till banracing med ett attraktivt kostnadsläge.
På grund av att kostnaderna för att hålla igång en BMC Mini A-motor, numera är höga i jämförelse med prestanda, vill vi erbjuda en möjlighet att behålla Standard-klassen intakt utseendemässigt till det yttre, dock med möjlighet att köra med alternativ drivlina.
Tanken är inte att det ska gå fortare än med trimmad A-motor, utan att man ska kunna tävla med en ”Standard Mini” till rimliga kostnader. De som villl köra med A-motor ska kunna göra det och de som vill köra med annan drivkälla ska kunna göra det i ”Standard Plus”. Helt enkelt: Har man en Mini och vill tävla med den, ska man kunna göra det här, utan för många restriktioner. Vi ska ha kul och trevligt på banan.

Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår något annat. Modifieringar ej angivna i detta reglemente är i princip förbjudna. Dock får skruvar, muttrar, rör, slangar, bussningar, wirar, etc fritt monteras eller bytas ut om inte annat anges. Oanvända fästen får demonteras och nya fästen får monteras.
Lösningar som bedöms som farliga eller strider mot grundprinciperna i detta reglemente kan förbjudas av besiktningschef eller tävlingsledare. Bil som byggts enligt tidigare reglemente kan ges dispens såvida avvikelsen inte påverkar säkerheten.

INNEHÅLL
0 DEFINITIONER
– 0.1 Tillåtna bilar
– 0.2 Klasser

1 DRIVSYSTEM
– 1.1 Motor
– 1.2 Kraftöverföring
– 1.3 Bränslesystem
– 1.4Tändsystem
– 1.5 Kylsystem
– 1.6 Avgassystem
– 1.7 El-system
– 1.8 Huvudströmbrytare

2 HJULSYSTEM
– 2.1 Hjul och däck
– 2.2 Hjulupphängning/fjädring

3 BROMSSYSTEM

4 STYRNINGSSYSTEM

5 KAROSSERI OCH CHASSI
– 5.1 Självbärande kaross
– 5.2 Karosseri, skärmar, luckor utvändig
– 5.3 Dörrar
– 5.4 Rutor
– 5.5 Aerodynamiska anordningar
– 5.6 Kupé
– 5.7 Förarstol
– 5.8 Skyddsbur
– 5.9 Bilbälte

6 KOMMUNIKATION
– 6.1 Vindrutetorkare
– 6.2 Backspeglar
– 6.3 Stoppljus
– 6.4 Belysning

7 INSTRUMENTERING
– 7.1 Reglage och instrument

8 ÖVRIGA ANORDNINGAR
– 8.1 Bogserögla
– 8.2 Brandsläckare

0 DEFINITIONER

0.1 Tillåtna bilar
Alla bilar med kaross från BMC ”classic” Mini som uppfyller kraven i detta reglemente är tillåtna..
Även Kit-cars med motorn placerad framför föraren baserade på BMC ”classic” Mini är tillåtna. Kit cars skall behålla den ursprungliga byggsatsens kaross.

0.2 Klasser
Bilarna indelas i två huvudklasser Standard och Sport

0.2.1 Klass STANDARD
0.2.1.1 Standard(classic Mini):
Motorer som är baserade på BMC 850, 1000 eller 1275 motorblock(fri trimning).

0.2.1.2 Standard Plus
Fri drivlina med maximal slagvolym 1300 cc utan överladdning.
Gatdäck max 10” fälgdiameter. Diffbroms EJ tillåten

0.2.2 Klass SPORT
0.2.2.1 Sport(classic Mini):
– fri motor av BMC A eller A+
– fri trimning
– Kit cars och bilar med överladdad Small Bore motor
– Fälgdiameter max 13”, fri bredd
– Slicks är tillåtet
– Diffbroms tillåten

0.2.2.2 Sport Modified:
– motor och drivlina av valfritt fabrikat på maximalt 1600 cc(1,6 liter slagvolym)
– R-däck som är gatgodkända. Max dimension 175/50-13
– Övrigt enligt reglemente för Sport-klassen

1 DRIVSYSTEM

1.1 Motor
Motorns placering ska vara på originalplats i alla klasser. Motorfästen är fria till typ och antal.
Oljeuppsamlare från vevhusventilationen, av sluten modell med avluftning, är obligatorisk.
Överladdning med turbo eller kompressor är inte tillåtet.

1.1.1 Klass STANDARD
1.1.1.1 Standard
Bränsle/luft matning ska ske med förgasare alternativt original insprutningssystem.
BMC A eller A+ motorer är tillåtna. Överdimensioner och trimning är fritt.

1.1.1.2 Standard Plus
Fri motor, med maximal slagvolym på 1300cc och fritt insug är tillåtet.

1.1.2 Klass SPORT
1.1.2.1 Sport
BMC A eller A+ motorer är tillåtna. Överdimensioner och trimning är fritt. Bränsle/luft matning är fritt.
Överladdning är endast tillåten på ”small-bore” motorer. I Kit cars är överladdning inte tillåten.

1.1.2.2 Sport Modified
Valfri motor av valfritt fabrikat på maximalt 1600cc utan överladdning är tillåtet. Övrig trimning är fri.

1.2 Kraftöverföring
Endast framhjulsdrift är tillåten. Sekventiell växellåda är ej tillåten. Växellänkage är fritt.
Växellåda ska vara av originaltyp avseende växlingsmönster och antal växlar.
Rakskuren eller sk. ”dogbox” drevsats är tillåten. Slutväxel är fri

1.2.1 Klass ”Standard(Classic)” och ”Standard Plus
Differential med spärrande eller bromsande verkan är EJ TILLÅTEN

1.2.2 Övriga Klasser
Differential Fritt

1.3 Bränslesystem
Bränsletank är fri men säkerhetstank rekommenderas. Vid användande av original bränsletank(ar) ska extra fastsättning som hindrar tanken/tankarna att glida ur infästningen finnas. Max total tankvolym är 50 liter.
Icke original tank ska monteras i bagageutrymmet med minst 10 cm fritt utrymme till bilens ytterväggar.
Bränslepåfyllningsrör och tankventilation
Bränslepåfyllningsrör och tanklock får inte skjuta ut utanför karossen. Locken måste vara utförda på ett sådant sätt att de tillgodoser en effektiv låsning som minskar riskerna för ett oavsiktligt öppnande vid en stöt eller ofullständig låsning efter tankning. Påfyllningsrören får inte placeras i närheten av punkter särskilt utsatta i samband med en kollision. Ventilationsöppningar måste placeras minst 25 cm bakom förarutrymme.(Eller på en hundkoja, så långt bort som möjligt.)

Montering av tanklock i ruta, eller inom original rutram är inte tillåten. Dispens kan ges för befintliga bilar med annan lösning som varit/är godkänd. Dock måste ovillkorligen alla tankanslutningar vara fästa i metall och inga påfyllnings-/avluftningsrör får gå på förarutrymmets sida av bakre brandvägg. Om ledningar går i förarutrymmet måste ledningarna vara dubbelmantlade..
Tanklock ska vara tättslutande och tanken/tankarna ska ha avluftning, med backventil, som slutar utanför karossen. För skvalpskydd och brandsäkerhet rekommenderas att tankar, som inte är av säkerhetstyp, fylls med så kallat säkerhetsskum.
I bränslesystemet får inga komponenter av glas eller plast förekomma, om det i händelse av skada på dessa kan innebära läckage.
Bränslepumpen är fri men den ska stängas av automatiskt när motorn stannar. Justerbar bränsletrycksregulator får monteras.
Det är förbjudet att tillföra motorn något annat än luft och handelsbränsle. Det är tillåtet att tillsätta blyersättning i bränslet.

1.4 Tändsystem
Fritt i samtliga klasser

1.5 Kylsystem
Fritt.
I klass Standard ska vattenkylaren vara placerad i motorutrymmet.
I klass Sport är placering fri innanför karossen, dock inte i kupéutrymmet.
Oljekylaren ska vara placerad i motorrummet och installationen ska uppfylla gängse normer för racingbilar

1.6 Avgassystem
Fritt men ska uppfylla krav vad gäller dB-tal, dvs max 95dBA. Röret ska mynna ut minst 20cm bakom dörrens bakre kant om det mynnar ut på sidan.

1.7 El-system.
Fritt. Batteriet ska vara säkerhetsmässigt korrekt monterat. . Batteri av gel-typ(som inte innehåller fri syra) är tillåtet att montera utan sluten låda och ventilation. Polerna måste dock vara väl isolerade.

1.8 Huvudströmbrytare
Bilens elsystem ska vara försett med två huvudbrytare som gör bilens elsystem strömlöst. Den ena huvudbrytaren ska sitta så att föraren med lätthet kan nå den under körning. Den andra brytare ska sitta framför vindrutan på förarsidan. All el inklusive strömmen från generatorn måste brytas av huvudbrytarna.

2 HJULSYSTEM
2.1 Hjul och däck
2.1.1 Klass STANDARD
2.1.1.1 Standard, Standard Plus och Kit cars
Maximal fälgbredd 6”. Max fälgdiameter 10”. Valfria gatdäck däck med godkänt mönsterdjup är tillåtna.
Så kallade R-däck är ej tillåtna i Standard-klassen.

2.1.1.2 Standard Ny
Valfria gatdäck med maximal dimension 195/50-15 och godkänt mönsterdjup vid start

2.1.2 Klass SPORT
2.1.2.1 Sport
Däck och fälgar är fria i max 13” diameter, med undantag av Sport Modified, se paragraf 2.1.2.2.
När en tävling klassas som ”wet race” får endast mönstrade däck med godkänt mönsterdjup användas.

2.1.2.2 Sport Modified
Fälgar är fria. Däck i max dimension 175/50-13.
Endast gatgodkända däck inkl. så kallade R-däck är tillåtet.

2.2 Hjulupphängning/fjädring
2.2.1 Klass Standard och Kit cars
– Främre och bakre subframe får förstärkas/modifieras.
– Det är tillåtet att justera fjädringens höjd både fram och bak. Så kallade Hi/Lo kit är tillåtna.
– Justerbara hjulvinklar är tillåtna.
– Stötdämpare är fria. Övre stötdämparfästen är fria.
– Krängningshämmare är tillåtna.
– Övre främre länkarm och bakre svängarmar ska vara av standardutförande. Fjädringselement är fria på originalplats. Främre nedre länkarm och momentstag/casterstag är fria i stål.

2.2.2 Klass ”Sport”
– Främre och bakre hjulupphängning inklusive fjädrar fritt

3 BROMSSYSTEM
Bromsskivor/trummor, bromsok/hjulcylindrar, bromsbelägg och huvudcylinder är fria. Tryckreducerings-ventilen till bakbromsarna är fri. Bromsvåg är tillåten.
Bilen ska ha minst två av varandra oberoende bromssystem. Detta innebär att om bilen har enkretsbromsar ska handbromsen fungera. På bil med tvåkretsbromsar får handbromsen demonteras.
3.1 I klass Standard ska pedalstället vara hängande på originalplats.
3.2 I klass Sport är pedalställ fritt avseende typ och placering.

4 STYRNINGSSYSTEM
Ratten är fri. Styrinrättningsdetaljer får utbytas mot detaljer från annan bil eller andra för ändamålet avsedda detaljer. Rattaxelns vinkel får ändras.

5 KAROSSERI OCH CHASSI
5.1 Självbärande kaross
Det är inte tillåtet att lätta den självbärande delen av karossen. Förstärkning som följer originalets form är tillåten.

5.2 Karosseri, skärmar, luckor utvändigt
Karossen ska vara fri från rost och bibehålla original form, så när som på specificerade modifieringar.
Så kallad avsömning är tillåten.
Stötfångare och lister får bortmonteras. Kylargrill från någon BMC eller Mini-modell ska vara monterad. Material i motorhuv, flip front och bagagelucka är fritt i lämpligt material. Framskärmens inre del mot motorutrymmet får tas bort eller ersättas med annat material.
Hjulhusens öppningar får förstoras så att hjulen går fria från karossen. Hjulen ska dock täckas av karossen. För att uppnå full hjultäckning får skärmbreddare i valfritt material användas. Karossens breddning inklusive skärmbreddare får vara max 10 cm per sida.
Det är tillåtet att ta upp öppningar för luftintag/luftutsläpp under förutsättning att de följer karossens form.
Öppningar genom vilka rörliga delar(typ remskivor, drivremmar, kylfläkt etc.) är åtkomliga skall täckas med nät.Ventilationsscoop för kupéventilation får monteras i taket.

5.3 Dörrar
Förardörr ska vara i stålplåt. Undantaget är Kit-cars vars originaldörr är i plast.
Förardörr ska kläs på insidan med lämpligt material(typ kompositmaterial, stål- eller aluminiumplåt).
Förardörr får inte lättas förutom att fönsterhissen får demonteras.
Passagerardörr i plast är tillåtet.

5.4 Rutor
Det är tillåtet att byta ut glasrutor mot dito i lämpligt plastmaterial, utom vindrutan som ska vara av laminerat glas. Tonat fält i vindrutans ovankant är tillåtet, i övrigt är tonade rutor eller solfilm icke tillåtet. Rutorna ska vara väl genomsynliga.

5.5 Aerodynamiska anordningar
Kjolar och spoilers under hjulnavens centrum är tillåtna i alla klasser.
Vinge är tillåten i samtliga klasser, utom i klass Standard. Denna ska vara stadigt monterad på karossen. Vingen får inte sticka utanför karossens naturliga begränsningslinje bakåt och på sidorna.

5.6 Kupé
Torpedvägg mellan kupé och motorrum får modifieras för att ge plats för insug, insprutning och förgasare. Torped- och bagagerumsväggar ska vara brand- och vätsketäta.
Sidofickor samt plåtar till baksäte får bortmonteras. Original batterilåda får tas bort.
All klädsel och isolering som är brännbar ska vara borttagen. Originalutrustning som inte krävs av detta reglemente får demonteras. Inga vätskebehållare(för kylarvätska eller bränsle) får monteras i kupén med undantag av spolarvätska (vatten) och dryckesbehållare till förare.
Modifieringar och montering av extra detaljer i kupén ska göras på sådant sätt att vassa kanter eller på annat sätt farliga utföranden inte förekommer.
Golvet och tvärgående balk får modifieras för att ge plats för katalysator och/eller montering av förarstol.

5.6.1 Klass.Standard
Om säkerhetstank används får skiljevägg mellan kupé och bagageutrymme rätas upp till lodrät vinkel. Utbytta detaljer ska ersättas av stålplåt med samma materialtjocklek som originalplåten. Bagagerumsgolvet får modifieras för att möjliggöra montering av bränsletank, men inte sänkas mer än original.

5.6.2 Klass Sport
Om säkerhetstank används får skiljevägg mellan bagageutrymme och kupé samt bagagerumsgolv modifieras. Dock inte längre fram än till standard hälplåt i kupén och väggen får inte rätas upp mer än till lodrät vinkel. Utbytta detaljer får ersättas med valfritt, icke brännbart, material t.ex. plåt, aluminium m.m.
Plåt innanför karossens yttre begränsningslinje bakom bagagerumsvägg får modifieras eller tas bort.
Torpedvägg får modifieras för att ge plats för insprutningssystem, avgassystem, styrväxel, mm.
Torpedvägg får dock inte bytas mot annat material i sin helhet.

5.6.3 Klass Standard Ny & Sport Ny
Inga förändringar får göras i torpedvägg eller avdelning mot bagageutrymme. Saknas mellanvägg och bränsletank ligger i bagageutrymmet skall SBF’s regler för tankutrustning i kupé följas fullt ut.

5.7 Förarstol
Stolens hela bas måste vara placerad till höger eller vänster om centrum på kardantunneln.

5.8 Skyddsbur
Skyddsburen ska uppfylla kraven enligt SBF racing reglemente.

5.9 Bilbälte
Minimikrav är FIA godkänt 4-punktsbälte

6 KOMMUNIKATION
6.1 Vindrutetorkare
Två fungerande vindrutetorkare ska finnas.

6.2 Backspeglar
Bilen ska vara utrustad med minst två yttre och en inre backspegel.
6.3 Stoppljus
Original bromsljus ska vara kompletterat med två högt placerade bromsljus.

6.4 Belysning
Original strålkastare ska finnas och minst halvljus ska fungera. Original bakljus och blinkers ska fungera. Blinkersglas i plast rekommenderas. Alla lyktglas ska vara tejpade eller skyddade med splitterfilm.

7 INSTRUMENTERING
7.1 Reglage och instrument
Original instrument får tas bort. Instrumentering utan vassa eller utskjutande detaljer får fritt monteras. Värmesystemet får tas bort eller flyttas.

8 ÖVRIGA ANORDNINGAR
8.1 Bogserögla
Bogserögla med minsta diameter 60 mm ska finnas både fram och bak och vara målade i en från bilen avvikande färg, antingen gul, röd eller orange.
8.2 Brandsläckare
Handsläckare får monteras, Är handsläckare monterad ska den vara fastsatt med dubbla stålband. Fast system är tillåtet och rekommenderas.

Ariel Atom

Två klasser – Standard och Modified  personlig utrustning enligt STEC Racing.
Standard grundkrav:
1. Sugmotor org Ariel.
2. Trackday bur alt racebur.
3. Brandsläckare rekommenderas.
4. Vingar/ downforce Ariel original.
5. Huvudströmbrytare.
6. Min org. Ariel 4 punktbälte.
7. Bränsle handelsbränsle, booster tillåtet.
8. Däck max 225 bred R-däck, ej slicks.
9. Skärmar org. Monterade, Atom Cup modell rekommenderas.
10. Heltäckande sidor på bil ska vara monterade H + V.
11. Bogserögla fram och bak skall finnas.
12. Belysning Ariel original.
13. Övrigt se STEC tävlingsreglemente.

Modified grundkrav:
1. Överladdad alt. Ombyggd motor
2. Trackday bur alt racebur.
3. Brandsläckare fast monterad i bil.
4. Vingar/ downforce fritt enl. STEC reglemente.
5. Huvudströmbrytare
6. Min STEC godkända racebälten anpassade för bil utrustning
7. Bränsle  handelsbränsle  bensin
8. Däck max 225 bred R-däck, ej slicks
9. Skärmar org. Monterade, Atom Cup modell rekommenderas.
10. Heltäckande sidor på bil ska vara monterade H + V
11. Bogserögla  fram och bak skall finnas
12. Belysning Ariel original, alt likvärdig lyse skall vara påslaget under tävling.

GT Open

TÄVLINGSREGLER STEC GT OPEN 2018

1) Arrangör: STEC

2) Tävlingens namn datum
STEC    Datum       Bana    Race 60-240 minuter 1-2 förare

Nationell tävling. Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlings reglemente.

3) Tävlingsledning och domare/jury meddelas i PM

4) Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangör dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter.

5) Tävlingsform
STEC GT OPEN Syftet är att köra så många varv som möjligt, . Målflaggning sker efter att det ledande ekipaget (oavsett klass) fullföljt den stipulerade distansen i minuter  (eller motsvarande vid annan tid/kilometer distans), samt passerat mållinjen. Om arrangör beslutar köra tävlingen över annat minut antal än vad som angivits i inbjudan skall detta anges i PM till aktuell tävling eller vid sent beslut meddelas på förarmöte. Efter målgång skall varvet full följas.

6) Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Men att strävan är att genomföra anmälan och besiktning kväll dag före tävlingsdag. Bes också på morgonen tävlingsdag. Besiktning stänger alltid när förarmöte startar.

7) Startuppställning:
Generellt:
Startuppställningen sker efter  kvaltid  samlade i sin klass.   bilar i klass 2 före bilar i klass 1 och standard. Uppställningen sker alltså  klassvis.
Startmetod: rullande start. Avvikelse meddelas i PM eller på förarmöte.

Bil som inte är i tid till startuppställning startar från bandepån efter att hela startfältet passerat.

8) Anmälningsavgift
Serieavgift 1000 kronor  på BG 595-3260

Om team inte betalt serie avgift tillkommer en avgift per race på
500 SEK (alla klasser).
Startavgift skall vara inbetalt på konto (ovan) senast 4 bankdagar innan tävling.
Kvitto skall kunna uppvisas över inbetalningen.
Startavgift kan också betalas kontant vid anmälan på plats
så betalning hinner komma arrangören till godo innan tävlingen.
Avanmälan skall skyndsamt meddelas arrangören!
Mindre än 1 vecka innan start ökar startavgiften med 500 kronor

9) Anmälan
Serieanmälan skall ske på arrangörens email stec@stec.se

Team som i sin serieanmälan anmält deltagande på ett eller flera race räknas som startande i dessa tävlingar. Om team önskar anmäla sig till separat tävling skall detta göras på samma vis som serieanmälan, där teamet markerar vilken tävling som avses
OM team inte kan delta, skall de så snart det är känt,
avanmäla sig till arrangören.

10) säkerhet
All meck i föraroverall förbjudet.

11) Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med STEC licens i racing.
Arrangören avgör om det ska tillåtas gästförare vid arrangemanget.
a) Tävlingsbilens bemanning kan ha med en eller flera gästförare vid tävling.

12) Poängberäkning

1 plats 25 poäng, 2 plats 20 poäng, 3 plats 16 poäng, 4 plats 13 poäng, 5 plats 11 poäng, 6 plats 10 poäng, 7 plats 9 poäng, 8 plats 8 poäng osv ner till 15 plats 1 poäng.
För särskiljning under och efter säsongen används metoden;
flest segrar, flest andra platser osv. Om alla resultat är lika sker sista tävlingens resultat som särskiljning. Poäng från grundserien medtages till finalen som ger dubbla poäng.
Varje klass poängbedöms separat och resultatlistor upprättas klassvis. Poäng utdelas per klass.

13) Virtuell Safety Car
VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h. Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå. Skylt VSC ska visas på samtliga posteringar samtidigt efter order från tävlingsledning.
samtidigt när tävlingsledning beslutat att VSC ska avslutas.
Används lampor så är släckt lampa grön flagga och kombineras med grön flagga på huvudpostering.

14) Depåtystnad
Depåtystnad enligt lokala lagar och föreskrifter 22.00 –07.00.
Det är inte tillåtet att under denna tid starta och köra tävlingsbilar om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda. Utanför träning och tävling är det inte tillåtet att köra på banan (även med privatbil), om inte tävlingsledningen godkänner detta. Det är inte heller tillåtet att med privatbil köra ovarsamt på eller i närhet av området. Brott mot dessa regler kommeratt bestraffas i form av ex böter/och eller uteslutning.
För att förtydliga ordet depåtystnad gäller alltså att det är tyst!

15) Arrangörsreklam, Startnummer,  Rookie förare
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen
Startnummer:
Arrangören tillhandahåller startnummertavlor. Samtliga bilar skall ha ett mycket tydligt startnummer på var sida av bilen på främre
dörrarna. Storleken på siffrorna skall vara minst 220 mm höga och minst 120 mm breda. Stapelbredden skall vara minst 40 mm.

Friskrivning av STEC reklam är 2000 per tävling.

16) Protesttid:
Är 30 minuter från målflaggning alternativt efter brytande av race.

17) Startmetod
rullande start med ljus/Flagga, om inte annat meddelas i PM eller på förarmöte.

18) Bandepå
a) Hastighet i fastlane i bandepån är maximalt 30Km/h och mäts med radar eller annan metod. I övrigt i bandepån gåfart.
b)Det är i bandepå helt förbjudet att ha husdjur, privata bilar, depåmopeder, depåfordon, cyklar skateboard, inlines osv.
Åldersgräns i bandepå är 15 år.
c) All form av öppen eld, rökning, heta arbeten, svetsning och liknande är förbjudet att använda i bandepå.
d) Fri utfart till banan gäller generellt.
e) Tävlingsbil får ej lämna banområdet (bandepå, tävlingsbana) under tävling utan särskilt tillstånd från tävlingsledningen.
f) Varje team ansvarar för sin depåplats och skall lämna densamma städad.
g) Det är helt förbjudet att göra åverkan på asfalten i bandepå (och övriga områden). Om domkraft används skall skyddande plattor läggas under.
h) Spill av miljöfarliga vätskor skall omgående saneras.Större spill skall omedelbart meddelas till tävlingsledaren.
i) Varje team skall utmärka sin bandepåplats med sitt eget teamnummer väl synligt
j) Bälte: När förare kommer in för tankning/depåstopp är det förbjudet att släppa på bältet innan bilen står stilla.
Förare som kör bilen mellan tankrutan och sin depåplats behöver inte ha bälte på sig.
När förare lämnar tankplats eller sin depåruta för att köra ut ur bandepån skall han ha bältet knäppt, men det är tillåtet att sträcka och justera detsamma i bandepån.

19) Tankning, bensin, bensin straff

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING

Generellt:
Tankning skall ske av person stående på marken iklädd heltäckande klädsel.
En miljömatta skall läggas på marken (där spill kan uppstå) som skydd under när team tankar.
Tankning får endast ske på anvisad plats. Motorn måste vara avstängd. All form av skruvning/justering/ändring skall ske vid teamets depåplats.
Bensinspill (även om det är väldigt lite) innebär att teamet inte får fortsätta köra förrän funktionär godkänt sanering av spillet. Vid större spill kan team diskvalificeras.
Vid tankning skall teamets brandsläckare finnas inom räckhåll.
Typ av bränsle:
Alla klasser:
Handelsbränsle.
Inga tillsatser till bränslet är tillåtna
Tankning;

S.k. snabbtankningssystem är tillåten.
Jeepdunk skall vara av plåt och av konventionell modell.
Av arrangören utsedd person får före/under och efter tävling kontrollera utförande och utrustning i alla klasser,
Tuf/Jug bensindunkar är också tillåtna.
Vid förfrågan om eventuella andra dunk fabrikat och
modellers godkännande skall detta göras skriftligt med bifogande av foto och instruktioner om dunkar till STEC tekniker.

20) Transponder
Varje team skall ha en  AMB/MylapsTranX 260 tidtagningstransponder fast monterad på sitt tävlingsekipage enligt AMB/Mylaps monteringsanvisningar.
har man en egen så ansvarar teamet för att den fungerar.
Om teamet inte har egen transponder kan man hyra en sådan för 500 kr/race  bokas minst 2 veckor innan tävling

21) Vägning
All form av vägning som framgår av reglementen sker med arrangörens våg. Denna anses alltid riktig och gällande.

22) Tjänstefordon
Framförs företrädesvis på banan utanför ”raceline”.

23) Priser
Prisutdelning sker snarast efter tävlingen

24) Hemsida
Vidare information och resultat kan fås från arrangörens hemsida:
www.stec.se

STEC GT OPEN  2019
grund info
1-2 förare
60 -240 minuters race
1-3 förarbyte
Samma tekniska regler på bilen
som övriga STEC klasser
Standard ,   Racing 1+2
inbjudna bilar som Ariel , ’
Ginetta , Legend

STEC GT Open passar de team som vill vara 1-2 förare men tycker 6 timmars är för långt  eller man kan vara ensam i teamet och erbjuds köra väldigt mycket.

Taktik är viktigt och strategiska förarbyten är en del av spelet i GT Open.

Vi kommer lansera detta under vintern och anmäl gärna ert intresse och var med och utveckla detta genom idéer tankar på email stec@stec.se

Tävlingsinbjudan

 

Depåområdet är en viktig del och inom STEC tänker vi alltid på miljön.
Det betyder att alla team i depån använder miljömattor, saneringsmedel, brandsläckare, pallbockar och arbetar med ett korrekt säkerhetstänk.
Bra miljö behöver alla.

Bilen skall  vara seriebyggd för gatbruk, 2 eller 4 sitsig bil försedd med burbåge, racingstol och dito bälte.

Besiktigad med vagnsbok som STEC tekniker utfärdar inför säsongen*.
*Enklare regler för klassen Light.

Racing kräver säkerhetsutrustning och inom STEC värnar vi om allas säkerhet.
Godkänd overall, underställ, skor, handskar, hjälm
Livet är det viktigaste vi har.

VAGNBOK TILL TÄVLINGSBILAR

 

klicka för att boka

Reglerna inom STEC är uppdelade i 3 olika klassningar.
Tanken är att man ska kunna klättra från en enklare tävlingsform till ett mera avancerat endurance tävlande. När man läser regelboken kan det kännas helt omöjligt att bygga en bil, men i själva verket är det inte så svårt som man kan tro.
Det mesta bygger på säkerhet, och STEC är skapat av förare för förare.
Frågor, info@stec.se

STEC  GT Open  Samma tekniska regler som för  övriga klasser  men tävlingarna pågår i 60 – 240 minuters heat.
Perfekt för team på 1-2  förare

STEC  LIGHT  INSTEGSRACING, fyra timmars lopp på mindre banor.   
Instegsklass, otrimmat, ej burkrav, tw180 däck max 205 bredd.
Klicka för reglerna

Legends
5/8 skala på amerikanska -30 och -40 tals couper. 140 hk Yamaha 1200 med sekventiell växellåda. Svenska öppna Legends mästerskapen.
(Classic) MINI. Tre timmars race i samband med STEC sex timmars lopp
Std: BMC originalblock, 10″ alt 12″ fälg, odiffat
Std. Plus: fri motor drivlina max. 1300cc, 10 alt 12″ fälgdiameter, odiffat
*MINI Standard
*MINI Sport/Modified
Sport: BMC originalblock, max 13″ fälg,  fria däck, diff
Modified: fri motor drivlina max 1600cc, max 13″ fälgdiameter och 175/50-13 R-däck
Klicka för regler

Racing kräver säkerhetsutrustning och inom STEC värnar vi om allas säkerhet. Godkänd overall, underställ, skor, handskar, hjälm
Livet är det viktigaste vi har.

STEC MÄSTERSKAPSKLASSER, sex timmars långlopp.  De är skrivna för att det ska kunna vara en bred klass med bilar  och det är egentligen bara däcken som sätter begränsningarna . Säkerheten skall inte tummas på och allt som står om detta är minimikrav. Man får gärna bygga på med mer rör osv i burarna. 

STEC Racing: 
Trimmat, full racingbur,  max 205 bredd eller klass 2 .  225 breda R däck.
Racingklass med enklare däckreglemente men även R däck 225 breda, fri motor och chassi.

Klicka för reglerna

STEC Standard:
Otrimmat, minst halvbur med sidoförstärkning enligt tekniska reglerna, tw180 däck max 205 bredd.
Enklare STEC-klass, motorrestriktion, tävlar tillsammans med övriga STEC-klasser.
7,5 kg/hkr enligt regbeviset lätt att följa lätt att kolla

Klicka för reglerna ​​​​​​​

TÄVLINGSREGLER 2019

1 Arrangör:  STEC
Kontaktuppgifter till registreringsbesiktnings man finns på
www.stec.se

2 Tävlingens namn datum
STEC    Datum       Bana
Nationell  Svenska Mästerskap . Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlings reglemente.

3. Tävlingsledning och domare/jury meddelas i PM

4 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter.

5 Tävlingsform
Endurance över företrädesvis 2 – 6 timmar. Syftet är att köra så många varv som möjligt, samt att köra fordonet i mål. Målflaggning sker efter att det ledande ekipaget (oavsett klass) fullföljt den stipulerade distansen i timmar (eller motsvarande vid annan tid/kilometer distans), samt passerat mållinjen. Om arrangör beslutar köra tävlingen över annat antal timmar än vad som angivits i inbjudan skall detta anges i PM till aktuell tävling eller vid sent beslut meddelas på förarmöte. Efter målgång skall varvet full följas.

6.Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Men att strävan är att genomföra anmälan och besiktning kväll dag före tävlingsdag. Bes oxå på morgonen tävlingsdag. Besiktning stänger alltid när förarmöte startar.

7 Startuppställning:
Generellt:
Startuppställningen sker efter totalt antal poäng i serien samlade i sin klass.  2 led  rullande start med flagga   Minst poäng längst fram sk omvänd startordning.

Efter Paus  uppställning efter position i tävlingen oavsett klass

Racing klass 2, 1, Standard
Team som inte har poäng i serien  föregående säsong lottas in längst bak i startfältet.

8. Däck 
Standard klass  max 205 breda minimum 180 TW godkända gatdäck
Racing klass 1  Max 205 breda däck  ej Slicks
Racing klass 2  Max 225 breda Däck ej Slicks

STEC säljer Yokohama till bra pris till teamen beställs på stec@stec.se
´´

9. Parc Ferme   1,2,3  i varje klass direkt efter målgång till utsedd Parc Ferme plats. 

10. säkerhet
All meck i föraroverall förbjudet. I Maskindepå råder 10 km/h överallt

11. Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med STEC licens i racing.

12. Körtid
Alla klasser: En förare får max köra 80 minuter. Efter totalt körda 80 min skall föraren vila i minst 60 minuter innan nytt körpass får påbörjas.Förare måste köra minst ett varv runt banan (ur depån, runt banan och in i depån) för att få räkna detta som körpass.
Om förare kör längre tid än totalt 80 min straffas teamet med 2 varvs avdrag.
Gäller ej inom Light.

13. Poängberäkning
25-1  flest poäng vinner säsongen är Svensk mästare
i Svensk långlopp Racing det kallar vi fair racing.
Varje klass poängbedöms separat och resultatlistor upprättas klassvis. Poäng utdelas per klass.  Dubbla poäng på premiären och finalen

25 poäng ner till fallande skala till 1 poäng som minst
25,23,21,19,17,15  osv   Man behöver ej ta målflagga för att få poäng utan kommer man exempelvis 9 i sin klass erhåller man då  9 fina poäng till den totala resultatet .    och har 2 team samma poäng räknas bästa  placeringarna mellan de 2 teamen   flest segrar eller flest silverplatser om segrarna är lika många

14. Virtuell Safety Car
VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h. Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå. Skylt SC ska visas på samtliga posteringar samtidigt efter order från tävlingsledning.
Skylten ska övergå till grön signal på samtliga posteringar samtidigt när tävlingsledning beslutat att
VSC ska avslutas.

15. Depåtystnad
Depåtystnad enligt lokala lagar och föreskrifter 22.00 –07.00.
Det är inte tillåtet att under denna tid starta och köra tävlingsbilar om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda. Utanför träning och tävling är det inte tillåtet att köra på banan (även med privatbil), om inte tävlingsledningen godkänner detta. Det är inte heller tillåtet att med privatbil köra ovarsamt på eller i närhet av området. Brott mot dessa regler kommer att bestraffas i form av ex böter/och eller uteslutning.
För att förtydliga ordet depåtystnad gäller alltså att det är tyst!

16. Arrangörsreklam, Startnummer,  Rookie förare
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen
Startnummer:
Arrangören tillhandahåller startnummertavlor. Samtliga bilar skall ha ett mycket tydligt startnummer på var sida av bilen på främre
dörrarna. Storleken på siffrorna skall vara minst 220 mm höga och minst 120 mm breda. Stapelbredden skall vara minst 40 mm.

17. Protesttid:
Är senast 15  minuter från målflaggning alternativt efter brytande av race
vinnarna i varje klass .kör direkt efter målgång till  parc ferme för teknisk besiktning av tävlingsledare.
Protestavgift på 500 betalas kontant och återfås ej oavsett resultat av protest.
Videodokumentation är tillåtet och önskvärt.

18. Startmetod
rullande start med ljus/Flagga, om inte annat meddelas i PM eller på förarmöte.

19. Bandepå
a) Hastighet i fastlane i bandepån är maximalt 30Km/h och mäts med radar eller annan metod. I övrigt i bandepån gåfart.
b)Det är i bandepå helt förbjudet att ha husdjur, privata bilar, depåmopeder, depåfordon, cyklar skateboard, inlines osv.
c) All form av öppen eld, rökning, heta arbeten, svetsning och liknande är förbjudet att använda i bandepå.
d) Fri utfart till banan gäller generellt om ej funktionär påkallar annat.
e) Tävlingsbil får ej lämna banområdet (bandepå, tävlingsbana) under tävling utan särskilt tillstånd från tävlingsledningen.
f) Varje team ansvarar för sin depåplats och skall lämna densamma städad.
g) Det är helt förbjudet att göra åverkan på asfalten i bandepå (och övriga områden). Om domkraft används skall skyddande plattor läggas under.
h) Spill av miljöfarliga vätskor skall omgående saneras.Större spill skall omedelbart meddelas till tävlingsledaren.
i) Varje team skall utmärka sin bandepå plats med sitt eget teamnummer väl synligt
j) Bälte: När förare kommer in för tankning/depåstopp är det förbjudet att släppa på bältet innan bilen står stilla.
Förare som kör bilen mellan tankrutan och sin depåplats behöver inte ha bälte på sig.
När förare lämnar tankplats eller sin depåruta för att köra ut ur bandepån skall han ha bältet knäppt, men det är tillåtet att sträcka och justera detsamma i bandepån.

20. Tankning, bensin, bensin straff

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING

Racing  1+2   Tanktid minimum 3 minuter klocka finns men är teamets skyldighet att tiden inte underskrids.
Tank volym under 66 liter = minst 1 tankstopp
Tankvolym 66-130 Liter =minst  2 tankstopp
under varje 3 timmars  stint
förarbyte i samband med tankning är godkänt.
standard klassen behöver inte tanka om de har standardtank på max 66 liter.  Light behöver ej tankning regler men tankas det skall det göras på sin miljömatta. 

Generellt:

Tankning skall ske av person stående på marken iklädd heltäckande klädsel.
En miljömatta skall läggas på marken (där spill kan uppstå) som skydd under när team tankar.
Tankning får endast ske på anvisad plats. . All form av skruvning/justering/ändring skall ske vid teamets depåplats. dock får däcktryck kollas.
Bensinspill (även om det är väldigt lite) innebär att teamet inte får fortsätta köra förrän funktionär godkänt sanering av spillet. Vid större spill kan team diskvalificeras.
Vid tankning skall teamets brandsläckare finnas inom räckhåll.
Typ av bränsle:
Alla klasser:
Handelsbränsle.
Inga tillsatser till bränslet är tillåtna
Tankning;
Generellt
Tankstopp är alltid oavsett tankningsmetod minst 3 minuter. Bilen ska stå helt stilla under denna tid.
Det åligger teamen att själv kolla sin tankningstid klocka finns uppsatt i tankdepån
S.k. snabbtankningssystem är tillåten

21. Transponder
Varje team skall ha en  AMB/MylapsTranX 260 tidtagningstransponder fast monterad på sitt tävlingsekipage enligt AMB/Mylaps monteringsanvisningar.
har man en egen så ansvarar teamet för att den fungerar.
Om teamet inte har egen transponder kan man hyra en sådan för 500 kr/race  bokas minst 2 veckor innan tävling

22 Vägning
All form av vägning som framgår av reglementen sker med arrangörens våg. Denna anses alltid riktig och gällande.

23. Tjänstefordon
Framförs företrädesvis på banan utanför ”raceline”.

24. Priser
Prisutdelning sker snarast efter protest tidens utgång,
Vid alla tävlingar och för serien delas ut 3 st pokaler till de 3 första teamen i varje klass

25. Hemsida
Vidare information och resultat kan fås från arrangörens hemsida:
www.stec.se

Du som förare och teampersonal förväntas kunna reglerna, läs dom flera gånger oavsett klass.
Behöver du muntlig föredragning så kontakta tävlingsledningen innan start.

Rött kort inom STEC

medveten påkörning av medtävlande

farlig , vårdlös  framfart i maskindepå området max 10 km/h

Ej hörsammat funktionär direktiv

Hot , våld , uppträtt berusat på banan eller sociala medier.

Medvetet fusk inom regelverket kan belönas med rött kort.

Kör efter grundregel 1
Vi är alla här för att kul det är grunden uppträd emot andra som du själv vill bli bemött och våga be om ursäkt det skapar respekt och inom STEC hjälper vi varann.

Känner man att man mår dåligt eller av olika skäl inte bör vara med så avstå det kommer fler racedagar.

Vi försöker ta hand om varann inom STEC och det finns nätverk och kontakter med läkare , psykolog , medmänniska för mår vi bra får vi alla en bra upplevelse både på och utanför banan.

En grundregel till är att beröm en förarinsats och vi garanterar en ny kompis.  Inom Bilsporten pratar vi oftast om bilens prestanda och kapacitet?  STEC pratar gärna om förarprestation och utveckling.  Ta gärna hjälp av våra förarutbildare och vi garanterar dig framsteg.

För regelfunderingar frågor tveka inte att skicka oss ett email.